Sykehusinnsparinger: Kommer pasienter til å dø unødvendig på Lillehammer?

Av

Sykehusene på Lillehammer og Gjøvik er nå «ett» sykehus, og går med nesten 120 millioner i underskudd. Lillehammer står for størsteparten av underskuddet, Gjøvik bare for en liten del. Kuttkravene fra Helse Sørøst (HSØ) og Sykehuset Innlandet virker å være absolutte. Det svir, og tilbud må kuttes.