Korona og sykehusposisjonering – det er en tid for alt

Av
DEL

KommentarLillehammers ordfører, Ingunn Trosholmen, er helt klar på at koronaepidemien må få «direkte konsekvenser for fremtidens sykehuskabal». I et stort GD-oppslag hevder hun at det er sykehuset på Lillehammer sykehusledelsen «setter sin lit til når det blir kritisk». Sammen med formannskapsrepresentant Anders Brabrand synes hun å mene at kun Lillehammer har kompetanse og størrelse nok for å sikre gode helsetjenester i Innlandet. Denne type utspill mener vi er skadelig for det gode samarbeidet som vi er avhengig av for å gi våre innbyggere i alle deler av Innlandet en best mulig spesialisthelsetjeneste, spesielt i denne krevende situasjonen.

Lillehammer har ifølge GD behandlet ca 25 koronapasienter, som er halvparten av totalen i Innlandet. Helsepersonell av alle typer og ledere på Lillehammer gjør en god og viktig jobb, de er faglig dyktige og har et stort engasjement. Men de andre sykehusene og fagmiljøene er ikke mindre viktige – eller mindre gode. Vi er enige i at en nedbygging av Lillehammer sykehus vil kunne utgjøre en risiko for et godt pasienttilbud i Innlandet, men det vil være samme risiko knyttet til en nedbygging av de andre sykehusene også. Trosholmen og Brabrand fremhever fordelen med store fagmiljøer på Lillehammer. Om Lillehammer har infeksjonspost, så har Hamar det største bløtvevskirurgiske miljøet, og Gjøvik har det største miljøet for innlagte kreftpasienter/strålebehandling og den største indremedisinske avdelingen. På denne måten har foretaket gjennom årene valgt å fordele en del oppgaver mellom sykehusene.

Helt fra starten av pandemien var det planlagt at den første koronapasienten skulle legges inn på Gjøvik, deretter skulle man fylle opp Lillehammer med koronapasienter før man fylte opp de andre sykehusene. Ut fra de kunnskapene man på dette tidspunkt hadde, gjorde man midlertidige endringer i pasientstrømmene. Fra starten og frem til nå, har alle de somatiske sykehusene i Innlandet behandlet pasienter med Covid-19, flere også med alvorlig sykdom med behov for intensivbehandling. Så skjedde det noe nokså overraskende: koronatiltakene hadde oppsiktsvekkende stor effekt, og pasienttilstrømningen tørket nesten helt inn. Antagelig er dette kun forbigående, man forventer en stor økning fra sommeren og utover høsten og vinteren. Da vil pasientene i stor grad bli innlagt ved «sitt» sykehus, og fordelingen vil bli mer i tråd med opptaksområdene. Lillehammer har et mindre lokalsykehusgrunnlag enn Hamar og Gjøvik. Når vi en gang i fremtiden sitter med fasiten, er det altså ikke usannsynlig at Hamar, Elverum eller Gjøvik kan ha behandlet flere koronapasienter enn Lillehammer. Samtidig som intensiv på Lillehammer har hatt flest koronapasienter, har intensivavdelingene ved de andre sykehusene behandlet andre typer kritisk syke pasienter, og forberedt seg på å kunne ta imot et stort antall smittepasienter nå og senere.

Utspillene til Trosholmen og Brabrand får uforbeholden støtte fra redaktøren i GD: «Nå må det vises lederskap!». Å «vise lederskap» betyr å satse på Lillehammer sykehus, på bekostning av de andre sykehusene. «Et ukjent virus dukket opp i grevens tid», skriver redaktøren videre.
Vi er alle bekymret for økonomi og det vi opplever som underfinansiering av sykehusene, men tror at disse utspillene fra Lillehammerregionen svekker solidariteten og samholdet i Innlandet. Man bør ta med seg erfaringene fra koronapandemien inn i planleggingen av det nye Mjøssykehuset, men et titalls pasienter i den tidlige fasen av en pandemi, kan ikke være avgjørende for hvordan vi organiserer oss i fremtiden. Det er imidlertid svært viktig at man opprettholder en god akuttberedskap i hele Innlandet, i tiden frem til ny sykehusstruktur står ferdig.
Kanskje har vi noe divergerende oppfatninger om hva som er optimal sykehusstruktur, men vi er alle enige om at i den situasjonen vi er i nå må vi samarbeide bedre enn noen gang. Det er en tid for alt, også for sykehuskamp, og det bør Trosholmen, Brabrand og redaktøren i GD merke seg. Skal man bruke tid på sykehusdebatt i denne krevende tiden, mener vi det må foregå på et helt annet nivå enn det Trosholmen, Brabrand og GD legger opp til.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags