Arbeid og velferd er god distriktspolitikk

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

LeserbrevI Innlandet skal det være godt å bo, jobbe og leve, uansett om du bor i by eller bygd. Derfor sier vi at by og land skal gå hand i hand. Vi ønsker å ta hele Innlandet i bruk, og mener at en aktiv distriktspolitikk som gir utvikling og muligheter er helt nødvendig.

Det er en viktig verdi ved Norge at det bor folk i hele landet, det er en verdi vi må ta vare på. Innlandet Arbeiderparti vil føre en politikk som er en motkraft til sentraliseringen. For oss er det da avgjørende å ha en tydelig grunnmur bestående av arbeid og velferd. Derfor er det viktig med sterke fellesskap som sikrer velferdstjenester som barnehage, skole og helsetjenester. Trygghet og nærhet til tjenestene er viktig for folk.

Det er avgjørende for å opprettholde bosetting og attraktive bygder er at vi skaper arbeidsplasser. Vi har naturressurser i hele landet, ikke minst i Innlandet, disse skal vi utnytte på en bedre måte. Ved å føre en målrettet politikk som spiller på distriktenes fordeler kan vi skape varierte arbeidsmarkeder, og sørge for gode liv i distriktene for folk i alle aldre.

På landsmøtet vedtok Arbeiderpartiet et eget distriktsmanifest under overskrifta «By og land – hand i hand». Vi har satt distriktene på dagsorden. For oss i Innlandet AP er viktig å tørre å skape vekst og utvikling i distriktene, ikke si nei til alt som er nytt. Da må vi legge til rette for en politikk som gir disse mulighetene. Regionale utviklingsmidler er viktig for at det skal drives næringsutvikling i hele Innlandet, vi må derfor få reversert de blå kuttene i disse.

Landbruk og distriktspolitikk går i mange tilfeller hånd i hånd. God og målrettet landbrukspolitikk, som gir rom for at små og mellomstore bruk kan drives, god utmarksbeite – er med på å gi levende bygder. Ringvirkningene av et aktivt landbruk er mange og genererer mange positive effekter for bygda. Bl.a. derfor skal vi ha landbruk over hele landet.

En forutsetning for bosetting, vekst, utvikling og næringsutvikling er bredbånd. Bredbåndsatsning er en nasjonal oppgave. Vi kan ikke ha et land der vi legger opp til digitale klasseskiller.

Vi ønsker et tett samarbeid med næringslivet og andre kompetansemiljøer for å utvikle Innlandet videre. Vårt mål er at vi i fellesskap skal skape 1000 nye arbeidsplasser i året. Det er helt nødvendig for å legge grunnlaget for befolkningsvekst, og det gir Innlandet unike muligheter i tida som kommer!

Vekst, utvikling, skape, arbeidsplasser, rettferdig fordeling, helse og omsorg, skole, barnehager, oppvekst og ha endringsvilje. Er viktige stikkord for våre politiske mål. Vi skal være aktive og fremtidsrettede politikere som tør å satse!

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags