Pensjon fra første krone!

Tillitsvalgte Delta Region Innlandet

Tillitsvalgte Delta Region Innlandet

Av
DEL

LeserbrevSiden 29. mai har Deltamedlemmer ved fire sykehus vært i streik. Vi streiker sammen med flere andre fagforbund fordi arbeidsgiverne nekter våre medlemmer rettigheter som kommunalt ansatte har.

Dette er urettferdig og urimelig.

Vi i Delta streiker fordi våre medlemmer, og kollegaer, i små stillinger ikke får en sjanse til å opparbeide seg pensjonsrettigheter.

Vi streiker fordi denne praksisen oftest rammer unge kvinner. Og fordi denne praksisen rammer de som tjener minst.

Vi streiker altså ikke for å få mer enn andre, men vi streiker for likebehandling og rettferdighet.

Deltas medlemmer streiker for hun som har en stilling mindre enn 20 prosent, og som har kommet i unåde hos arbeidsgiver slik at hun ikke får flere løse vakter. Selv om hun bidrar til at helgene går rundt på sin avdeling, så skal hun altså ikke få opptjent verken alderspensjon, uførepensjon eller etterlattepensjon.

Deltas medlemmer streiker for ham som endelig fikk 100 prosent stilling. Som etter lang tid i flere små stillinger hvor han tidvis fikk brev om at han ikke lenger var innmeldt i pensjonssystemet. Han streiker for dem som kommer etter ham.

Vi streiker for henne som gikk i flere år som ringevikar, og hver gang hun kom under 20 prosent stilling, så ble hun utmeldt av vår pensjonsordning. Nå streiker hun for andre.

Vi streiker for våre medlemmer og kollegaer som sover med mobiltelefonen under puten fordi de aldri vet når de skal jobbe. Og som aldri vet om de får jobbet nok timer.

Vi har så langt i streiken fått mye støtte. Både fra publikum, og fra andre yrkesorganisasjoner. Men også fra mange ledere. Slikt varmer.

Da gjenstår det bare en steil Spekter-organisasjon igjen: Gi våre medlemmer pensjon fra første krone. Ellers er vi redd vi mister akkurat de ansatte vi trenger.

For det finnes faktisk grønnere enger.


Tillitsvalgte Delta Region Innlandet

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags