Norge må hente hjem barna i Syria

Av
DEL

LeserbrevFagforbundet Hedmark krever at barna til norske IS-kvinner må hentes hjem fra
interneringsleirene i Syria. Anslag tyder på at 30 mødre med 40 norske barn bor i disse
utrygge leirene. Barna mangler medisiner, nødvendig helseoppfølging, vann og mat.
Røde Kors har slått alarm fordi de frykter at mange av dem kommer til å dø. FN
beskriver forholdene som barna lever under som umenneskelige, og ber alle land hente
sine borgere i interneringsleirene. FNs barnekonvensjon innebærer da også at Norge er
forpliktet til å hjelpe disse barna. Det norske barneombudet har også tatt avstand fra en atskillelse av barn og mødre, ut fra bestemmelsene i barnekonvensjonen.
Den norske regjeringa har nektet å hente barna hjem. Det er tydelig at det er viktigere
for høyreregjeringa å drive symbolpolitikk enn å ivareta barnas behov og rettigheter.
Barnas liv blir satt på spill fordi høyreregjeringa stiller krav om at ingen av IS-mødrene
skal få komme tilbake til Norge. Kravet er problematisk fordi lokale syriske myndigheter
ikke vil la barna bli hentet uten mor, og tvilsomt i lys av FNs barnekonvensjon.
Fagforbundet Hedmark krever at regjeringa anerkjenner at disse barna har rettigheter som andre norske barn. For det første er barna uskyldige, og fortjener en trygg og god oppvekst. For det andre må Norge ta ansvar for norske barn og ikke la dem bli en byrde for krigsherjede områder som har mer enn nok med å ta seg av sine egne. Vi mener det er oppsiktsvekkende at Kristelig Folkeparti og Venstre hittil har godtatt at barnas beste ofres, for at Frp skal få gjennomslag for sin symbolpolitikk.
Fagforbundet Hedmark krever at Norge henter hjem barna og straffeforfølger
mødrene som har brutt norsk og internasjonal lov. Vi har et ansvar for at disse kvinnene
blir tiltalt og dømt for ugjerninger de har vært delaktige i. Framfor alt må vi vise
nestekjærlighet og ta vare på barna.
Situasjonen etter krigen i Syria er komplisert, annerledes enn tidligere krigsoppgjør.
Desto viktigere er det at vi gjør moralske og gode valg. Da skal vi ikke straffe uskyldige
barn for foreldrenes gjerninger, uansett hvor grusomme disse har vært. FNs
barnekonvensjon, barns rettigheter og barnets beste må gå foran politisk retorikk.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags