Stopp konkurranseutsetting i eiendomsforvaltningen av offentlige bygg

Av
DEL

LeserbrevDe siste årene er det nedbemannet i vedlikeholdspersonell i kommunene i Hedmark og Oppland. Stadig oftere ser vi at når en vaktmester eller byggdrifter avslutter sitt arbeidsforhold så erstattes ikke denne. Byggene trenger fortsatt vedlikehold, hvilket fører til en økning i innleie fra private aktører.

Fagforbundet er for en mer moderne og operasjonell organisering, innovasjon og kunnskapsbasert drift. Vi ser at eiendomsforvaltningen er under rask utvikling de senere år, og vi mener at kommunene og de ansatte best kan være med å utvikle dette selv. Beslutninger kan tas raskere og man kan være en god pådriver for innovative løsninger. Derfor er vi for offentlig forvaltning av tjenestene med egne faste ansatte.

Driftspersonellet har god kunnskap -og føle et eierskap til byggene, noe som vil gjøre at det blir god drift og vedlikehold av byggene.

Det har de siste årene blitt jobbet mye med tiltak mot sosial dumping, da særlig i bygg- og anleggsbransjen. Ved å drifte vedlikeholdsoppgavene i egen regi vil man ha en helt annen styring på ansattes lønns- og arbeidsvilkår.

I dag har vi en regjering som ønsker privatisering og konkurranseutsetting av offentlige tjenester, hvor profitt til private aktører er målet. Fagforbundet Hedmark og Fagforbundet Oppland mener dette vil gå på bekostning av anstendig og seriøst arbeidsliv.

Fagforbundet Hedmark og Fagforbundet Oppland oppfordrer alle til å bruke stemmeretten 9.september – stem for politikere som tar norsk arbeidsliv på alvor!

Anders Kollmar-Dæhlin, leder yrkesseksjon samferdsel og teknisk Fagforbundet Hedmark

Bjørn Andreassen, leder yrkesseksjon samferdsel og teknisk Fagforbundet Oppland

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags