Parkering i Brumunddal

Av
DEL

LeserbrevParkeringssituasjonen i Brumunddal sentrum er problematisk og flere har foreslått løsninger. Men parkeringssituasjonen kan ikke løses uten at hele trafikksituasjonen i sentrum tas opp til behandling. De største problemene er ved de store plassene ved Mølla og Kiwi og begge har inn og utkjøring fra den såkalte Miljøgata. Det er så mye trafikk og kø i denne gata nå at utkjøring fra plassene er blitt et problem. Noen foreslår forbud mot å svinge til venstre når de kjører ut fra plassen. Det medfører at de som skal andre vegen må rundt rundkjøringen og kjøre tilbake. Når dette potensielt gjelder for 50 % av bilene øker trafikkmengden og køen i gata betydelig med tilhørende miljøproblemer med støy og luftforurensing og med betydelig økt trafikk blir det likevel ikke lettere å komme ut av plassene da disse bilene vil ha vikeplikt for vegen. Flere trafikkhindre som innsnevringer og humper vil bare gi saktere trafikk og mere kø da det er altfor langt til andre omkjøringsveger.
En mulig løsning kan være å stenge utkjøring til Miljøgata fra Industrigata og Kiwi og la utkjøring derfra gå over Industrigata og Kirkevegen. Men det fordrer at den planlagt bruen over Kirkevegen åpnes for biltrafikk, noe som en del politikere har gått imot. Åpning av E6 med bompenger og Furnesvegen uten bompenger vil føre til at lokaltrafikk som er blitt vant til å kjøre E6 mellom Hamar og Moelv vil trekke inn igjen til Furnesvegen og vil gå gjennom «Miljøgata». Det kan dreie seg om flere tusen biler i døgnet. Det vil bli en ubehagelig opplevelse for by beboerne og problemene inn og ut av parkeringsplassene blir enda verre.
Det er nødvendig å regulere parkeringen på disse plassene. Av hensyn til næringslivet er det også nødvendig med gratis tid. 2 timer er litt lite, 3 timer er passe og blir brukt mange steder. Parkeringsautomat eller skive løsere ikke problemet godt nok for det vil være for enkelt å flytte bilen et par plasser og starte ny gratisparkering. Bilene må helt ut av plassene og da er skiltskanning kanskje det mest effektive.
Problemene kan løses men det krever politisk mot, kløkt og penger. Det første man bør gjøre er å forby gjennomkjøring for store lastebiler i «Miljøgata». Det vi trenger aller minst er 200 grusbiler i døgnet gjennom sentrum fra det totalt unødvendige massetaket som er planlagt på Prestseter. Dernest må man åpne for flere kjøreveger over elva for å spre trafikken.
Men det blir ikke lett for politikerne å løse disse problemene når de selv legger hindringer i vegen for å løse dem som å nekte trafikk over brua i Kirkevegen og åpne for fri trafikk uten bom i Furnesvegen. Da får man handlingslammelse og det ser det ut til å være nå. Tenk helhet er mitt råd.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags