E6 Moelv – Øyer, på ville veger?

Av
DEL

Leserbrev

For tiden pågår det et intenst plan- og utredningsarbeid for nevnte strekning.
I 2011 (?) stipulerte Statens vegvesen at firefelts veg ville koste 16 mrd.
Når ser vi at Nye Veier tror de kan bygge for 11 mrd. Uansett, et formidabelt beløp som bilistene skal dekke store deler av. I tillegg kommer det som allerede er bygd/under utbygging lenger sør. Vi stiller spørsmålet: hvorfor har dette prosjektet så høy prioritet?
Vi kjører nevnte strekning til nær sagt alle døgnets tider, men opplever sjelden eller aldri køproblemer. Dessuten er det flere alternative veger som kan benyttes.
Hva er årsdøgnstrafikken på E6 sør for Vingrom og i Hovemoen?
E6 forbi Lillehammer benyttes også som lokalveg. Det er en uheldig sammenblanding av lokal- og fjerntrafikk. Vingnesbrua kan gjenåpnes og enveiskjøres, inn mot byen om morgenen og fra byen om ettermiddagen.
Lokaltrafikken fra Gausdal til Lillehammer har også en tendens til å gå inn på E6. Den nye opptrekksarmen oppfattes som kronglete der en må igjennom 5 rundkjøringer før en er på Smedstadmoen. Da er det lettere «å kaste seg ut på» E6 sørover.
Hvorfor må E6 krysse Mjøsa ved Moelv for så å krysse Lågen igjen ved Lillehammer?
Ingen kan i dag med sikkerhet si hva bruene vil koste. Bru ved Moelv anslås til 2,5 mrd., kryss og ramper i hver ende kommer i tillegg? Hva koster brua over Lågen: 1,5-2 mrd.? Her skal det brukes minst 4 mrd. bare for å krysse vassdraget to ganger!
I tillegg sitter vi igjen med økt utslipp av mikroplast (bilgummirester) og salt i vassdraget. Utslipp fra brua over Lågendeltaet vil i tillegg drive med strømmen og forurense Mjøsa. Hundrevis dekar god matjord langs Biri- og Vingromlandet vil bli lagt under asfalt.
Løsningen ligger selvfølgelig i å ruste opp fylkesveg (Fv) 213, Turistvegen, fra Moelv til Lillehammer. Bygg veg med tilsvarende standard som E6 fikk i Nord- og Sør-Fron. Hvorfor ikke tenke samarbeidsprosjekt med jernbanen mellom Moelv og Lillehammer og legge vegen i ny trasé fra området ved Brøttum stasjon til Søre Ål / Lillehammer? Mye kortere blir det også. Bilister fra øvre- og søre deler av Lillehammer vil velge å kjøre østsida mot Moelv. Det vil igjen avlaste Bankgatekrysset i Lillehammer, stikkord svevestøv! Kanskje kunne dette utløse ny atkomst i retning Sjusjøen også. Trafikken gjennom Lismarka og Åsmarka er til tider, mildt sagt, heftig.

Dagens E6 fra Moelv til Øyer har mer enn nok kapasitet i mange år framover, forutsatt at den ulykkesutsatte Fv 213 rustes opp. Myke trafikanter må også gis levelige vilkår. Fv 213 er i dag skoleveg i Ringsaker. Her er det ikke mye gang- og sykkelveg.
E6 forbi Lillehammer kan utvides med et tredje kjørefelt mellom Gausdalsarmen og Strandtorget/ Vingnes. På denne strekningen kan dette feltet brukes i begge retninger (reversibelt) slik det var i Okstad-bakkene sør for Trondheim på 70/80- tallet. Støyreduserende tiltak må trolig til.
I fjellet under Lillehammer kan det bygges parkeringshus med av- og påkjøring fra ny Fv 213. Ja, den må ned/inn i fjellet sør for byen og komme ut nord for byen hvor den knyttes til nåværende E6. Avkjøring til Strandtorget må også etableres.
I Moelv kan Fv 213 gå inn i tunnel nord for Skarpsnoberget og komme ut nord for byen.

Vi er ikke uenig i at vegene må rustes opp, men vi er kritiske til prioriteringen.

På E6 inn mot Oslo er det, hver morgen, saktegående kø fra Kløfta. Er det planer her?
Husk at brøytebilsjåfører har blitt kvestet på Rv 3 i Østerdalen fordi vegen er for smal! Flere steder, også i innlandet, er det stor fare for steinsprang. Det er nok å nevne Skreia, Valdres, Skåbu og Bøverdalen. Alle har rett til å ferdes trygt på vegene.
Pengene finnes, og det gjelder å bruke dem fornuftig. Som Jens Stoltenberg sa: alle skal med. Dessuten: det er ingen menneskerett å kjøre 110 km/t, og skal vi ikke kjøre mindre bil i framtida?

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags