Sats på eldre og psykisk helse!

Av
DEL

LeserbrevPsykisk sykdom, psykiske plager og ensomhet er en stor utfordring blant eldre i dag. Det vil være avgjørende at særlig kommunehelsetjenesten utvikler gode strategier for omsorg og behandling.

Blant annet på bakgrunn av informasjon fra Helsedirektoratet vet vi at det vil bli flere eldre som enten er i psykisk helsevern eller har behov for det. Høy alder øker risikoen for sykdom og tap av funksjoner, samt tap av nære personer og nettverk. Depresjon er særlig utbredt i den eldre befolkningen. Sammenlignet med den øvrige befolkningen er forekomsten av alvorlig depresjon dobbelt så høy i aldersgruppen 70-85 år. Det er også funnet en forekomst av depresjon hos 32% av sykehjemspasienter, og forekomsten av depresjon er særlig høy blant eldre med demens.

For kommunehelsetjenesten er dette en del av et komplekst utfordringsbilde. Vi vet for det første at det vil bli flere eldre, vi vet at det blant disse vil være flere eldre med demenssykdommer, og vi vet at det legges det opp til at flere skal bo lengre i eget hjem. Vi vet at sosial isolasjon og ensomhet øker risikoen for å utvikle psykiske lidelser, særlig depresjon, og også for at demensforløp kan bli lengre og mer dramatiske. Det er en klar sammenheng mellom isolasjon, nedsatt aktivitet, dårlig ernæring, funksjonstap og psykiske lidelser og demenssykdommer.

Fagforbundet Hedmark og Fagforbundet Oppland ønsker følgende tiltak og satsinger:

•Styrk praktisk bistand og hjemmehjelpstjenestene

•Styrk kompetansen på psykisk sykdom og demens i hjemmetjenestene

•Øke antall omsorgsboliger med heldøgns bemanning.

•En bedre samhandling mellom tjenestene, pårørende og frivillige.

•En økning i dagaktivitetstilbud for personer med demens

Karianne Sten Solheim, leder yrkesseksjon helse og sosial Oppland

Else Karin Jacobsen, leder yrkesseksjon helse og sosial Hedmark

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags