Trenger vi en eldrefront?

Av
DEL

LeserbrevVi hadde en kvinnefront en gang. Den startet omkring 1970 og resulterte etter hvert i at kvinner som ønsket det kunne få utdanning, komme seg i arbeid og ikke bli så avhengig av en ektemann. De eldre er stort sett friske og yter sitt i samfunnet vårt, men når sykdom og plager kommer kan det også oppstå uverdige problemer. Nå trenger vi kanskje en eldrefront, noen som arbeider for behovene som eldre mennesker kan ha? Gamle mennesker har ofte vært lavstatus i Norge, det er kanskje blitt noe bedre med årene. De har måttet finne seg i innskrenkninger både her og der trass i fagre ord fra politikere som har reklamert for sine partier. Det er kommunene som skal overta dette med helse-omsorg uten at både penger og tid har fulgt med. Kvinner lever lengst og har gjerne pleiet en syk ektemann til han døde. Når så hun ble pleietrengende, ble det problemer. Alle har ikke familie, eller en har familien sin langt borte. Det er sykehjem som til slutt blir løsningen. «En hund skal luftes tre ganger om dagen, mange gamle kommer ikke ut i det hele tatt», skriver en forfatter. En eldrefront som arbeider for de eldre i samfunnet burde tilvirke at det etter hvert blir bedre arbeidsforhold for dem som har arbeide sitt i eldreomsorgen også, og derved bedre omsorg for de gamle. Få byttet ut delstillinger med hele stillinger og bedre omsorg for de gamle på flere vis hadde jo vært bra. Det bygges mye nye boliger. En bolig beholder en gjerne livet ut. Blir det tenkt på at her skal kanskje også en handikappet leve og bo en gang? Hensiktsmessige boliger må jo også være en oppgave for samfunnet. Rekonvalesentinstitusjonene som spesielt har vært en god hjelp for å bevare helsa for eldre mennesker, er blitt borte etter hvert. Nå er det Granheim i Gausdal som er i faresonen. Kommunens korttidsplasser har vært en god hjelp for mange her i Ringsaker, men snart skal både korttidsplassene på Nes og i Moelv samles i Brumunddal og det bebudes innskrenkninger. Kan eldre og deres pårørende som får lenger veg, finne seg i det? Utskrevne sykehuspasienter kan være for dårlige til at de kan reise hjem, da er en korttidsplass god å ha. Korttidsplassene har jo også vært en god hjelp for pasienter som har ventet på sykehjemsplass, og ikke minst som avlastning for pårørende. En skulle tro at de heller bør økes enn minskes, men de er vel kostbare for kommunen. I arbeid for eldre er det mye omtanke som skal til, tid er ofte mangelvare for de ansatte som må følge klokka.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags