Behold Sundheimen!

Av
DEL

LeserbrevDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Det er med bekymring og vantro vi reagerer på nyheten om at Sundheimen er foreslått nedlagt og 14 langtidsplasser skal flyttes. At denne informasjonen kommer tilfeldig oss for øre kort tid før det skal opp i kommunestyret, uten noen åpen politisk prosess og uten noen langsiktig planlegging, opplever vi kritikkverdig og skaper stor utrygghet.

Som pårørende har vi ikke kunnet takke Sundheimen nok for den omsorgen, pleien og tryggheten de har gitt og gir moren vår. Sundheimen med sitt stabile og kompetente personale møtte mor da hun kom dit for snart fire år siden med faglighet, positiv interesse og omsorg. De ville bli kjent med henne, hvem hun var, hennes livshistorie og familie. De har gitt og gir henne et hjem i beste forstand, med døgnbasert omsorg, pleie og medisinsk behandling på høyt nivå. Vi har også satt stor pris på måten avdelingen har ivaretatt kontakten og drøftet spørsmål med oss pårørende når det har vært nødvendig.

Utover å gi den pleie og omsorg den enkelte trenger, skaper personalet på Sundheimen et hyggelig fellesskap, der alle blir inkludert i tilpassede aktiviteter for årstiden. Aktiviteter som de gamle har erfaring med fra tidligere som sylting på høsten, adventskalender, juleforberedelse, påskeeggmaling, 17. mai feiring, og samvær på uteplassen om sommeren med grilling, vafler og kaffe. Når vi kommer på besøk blir vi møtt i gangen av en stor oppslagstavle med bilder fra hyggelige aktiviteter og stunder. Utenfor bygget er det anlagt en sansehage med tanke på hva som kunne glede og skape gjenkjenning for eldre med sviktende funksjoner. Lions har nylig bygget en uteplass med et koselig lite lysthus der en kan sitte i le når det er godt. Mange gode krefter har bidratt til at Sundheimen skulle bli og er blitt det gode sted for demens pasientene våre. Som pårørende blir vi alltid godt tatt imot når vi kommer på besøk.

Langtidsplassene på Sundheimen har gjennom disse årene vist sin kvalitet på mange måter. Særlig gjør det inntrykk hvordan de støtter opp under og stimulerer det friske hos pasientene. Både gjennom holdningene avdelingen står for og aktivitetene de tilbyr. Ved demens er musikk ofte noe den enkelte kan glede seg over lenge etter at språket er borte. Sundheimen arrangerer derfor jevnlige musikkstunder for hele posten. I tillegg har de laget individuelle spillelister med musikk som betyr noe ekstra for den enkelte!
Tryggheten, forutsigbarheten og omsorgen pasientene på Sundheimen får er avgjørende for deres helse og trivsel. Nedleggelse og flytting av pasientene har en mye høyere prislapp enn de kronene som man mener å spare. En flytting til nytt sted og nye mennesker vil for det første være en unødig og stor påkjenning for den enkelte pasient. For det andre er det faglige tilbudet som er summen av det som er bygget opp av en stabil stab over år på Sundheimen ikke flyttbar. En post tilrettelagt for demente med kompetent personal er gull verdt og lar seg ikke erstatte så lett. For det tredje framstår det fullstendig uforståelig at et slikt omsorgstilbud skal nedlegges i en tid der behov for døgnbasert omsorg øker i takt med eldrebølgen.

Vi vil henstille til kommunen å opprettholde og videreføre demensomsorgen i kommunen slik det har vært gjort og gjøres i dag, så vi kan være stolte av måten våre eldste og mest sårbare blir tatt vare på med et verdig pleie- og omsorgstilbud i det velferdssamfunnet

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags