Barnevernspedagoger og vernepleiere fortjener et ekstra klapp på skulderen!

Olav Neerland og Kristin Ulveseth

Olav Neerland og Kristin Ulveseth Foto:

Av
DEL

Leserbrev2. oktober er dagen for å gi barnevernspedagoger og vernepleiere honnør for den uvurderlige jobben de gjør for så mange barn og voksne i landet vårt.
Hvert år den 2. oktober markeres den internasjonale sosialpedagogdagen over hele verden. I Hedmark jobber disse profesjonene hver dag for inkludering og sosial rettferdighet. Det gjør livet bedre for mange barn og voksne. Profesjonene er nøkkelpersoner i en fungerende velferdsstat.
FNs barnekonvensjon og FNs konvensjon for mennesker med nedsatt funksjonsevne er viktige utgangspunkt for arbeidet barnevernspedagoger og vernepleiere gjør. Profesjonene er garantister for at barns rettigheter ivaretas og for at personer med nedsatt funksjonsevne blir regnet med i samfunnet vårt.
Du trenger ikke lete lenge for å finne en barnevernspedagog eller vernepleier. De finnes i barnevernet, i skolen, på institusjoner, i kommunene, i psykisk helsearbeid, i arbeid med mennesker med ulike funksjonsnedsettelser, i rusomsorg, i kriminalomsorg - kort sagt er de overalt.
Barnevernspedagogenes og vernepleiernes kompetanse bygger blant annet på et sosialpedagogisk teorigrunnlag, nærmere bestemt handler det om å bygge opp gode fellesskap mennesker imellom, og å se den enkelte i dette fellesskapet.
Barnevernspedagogen har et særskilt fokus på barn og unges oppvekst. De vet mye om hva som trengs for at utsatte barn og unge opplever å mestre og utvikler seg.
Vernepleieren har et unikt blikk på mennesker med utviklingshemning og kognitiv svikt. Det er de som kan mest om å tilrettelegge for deltakelse og mestring i samfunnet og hverdagen. I tillegg er vernepleiere autorisert helsepersonell med en helsefaglig kompetanse som er viktig i profesjonsutøvelsen.
FO Hedmark ønsker alle barnevernspedagoger og vernepleiere til lykke med dagen. Som fagforening og profesjonsforbund vet vi at medarbeidere i våre profesjoner har den kompetansen som trengs. Derfor er vi ekstra stolte i dag.

Gi barnevernspedagogene og vernepleierne du kjenner et klapp på skulderen i dag – de fortjener det!

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags