Bemanningen i helsesektoren

Av
DEL

LeserbrevTakk til Finn Kvåle som i Ringsaker Blad og Hamar Arbeiderblad tar opp problemene som kan følge med lav bemanning på sykehjemmene våre. Til fordel for å øke grunnbemanningen er det hevdet at økt bemanning vil gi lavere sykefravær, og en kunne også spare inn penger til vikarbruk og bemanningsbyråder. I denne jobben er omsorg, holdninger og respekt viktig. Da trenger en litt tid og ikke bare mas. Vi har nylig hatt valg og fått ny omsorgskomité på 12 personer. Skal de kunne gjøre jobben sin, er de avhengig av god informasjon om hvordan det står til både i hjemmesykepleien og de fem sykehjemmene som kommunen drifter, for ikke å nevne mye annet innen helse/omsorg. Da må vel en slik informasjon som Finn Kvåle gir være til hjelp? Jeg leste en gang at halvparten av personalet som arbeidet på sykehjemmene i Ringsaker var uten faglig utdannelse. Nå har det kanskje endret seg noe siden en kan få noe utdannelse i helsefag på videregående skoler? Skal en få folk med god utdannelse må de ha lønn til å leve av. Heltid er også viktig for kvalitet i tjenesten. Nylig utdannet ungdom søker vel ikke på halve stillinger. Å utlyse små stillingsbrøker synes jeg vel må være en skam, men en kan forstå at det ikke er så greit å få satt opp en brukbar turnus når personalet har krav på helgefri, arbeid bare hver tredje helg. Det skal spares penger også. I kommunen sier de at de arbeider med dette. Kan dette være noe for omsorgskomiteen å sette seg inn i? I November 2018 ble det bevilget 17 millioner kr for å styrke helse/omsorg og hjemmetjenesten. I 2019 satte Senterpartiet av ekstra penger her, men ble nedstemt av arbeiderpartiet som hadde flertall. Befolkningen i Ringsaker øker, det blir flere eldre som trenger hjelp og derfor kanskje vanskeligere å holde budsjettene. Spesielt blir vel dette fra 2022 og opp til 2040 hvor de som er 80 år og eldre dobles i antall. Vi får håpe på en frisk eldre befolkning! I kommunens budsjett for de neste år ser jeg ingen økning for sykehjemmene. Det beløpet som var satt opp for 2019, er også satt opp for årene 2020, 2021 og 2022. Det hadde vært bra om Kvåles bønn om større bevilgninger til sykehjemmene som han har skrevet om i lokalavisene, kunne bli tatt til følge. Å få nytt sykehjem i Moelv gleder vi oss til, jeg ser at 325 millioner er satt av for 2020–2022 for dette.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags