Høyspentlinjer er ikke så farlige som mange tror

Av
DEL

LeserbrevI et innlegg i Ringsaker Blad 22. august skriver Lene Kristine Eikeland at det å oppholde seg nær en høyspentlinje er forbundet med økt kreftrisiko. Hun viser til informasjon fra Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA), samt til anbefalinger om bebyggelse nær høyspentlinjer.

Det er en del påstander og misforståelser i dette innlegget som DSA ønsker å kommentere.
Det er ingen dokumentert sammenheng mellom opphold nær en høyspentlinje og kreft. Dette gjelder både for brystkreft og leukemi. For brystkreft er det enighet i fagmiljøene om at det ikke er funnet en sammenheng. For leukemi er sammenhengen ikke helt avklart, og det er veldig usikkert om det er en sammenheng. Sannsynligheten for at en sammenheng har betydning for folkehelsen er så liten at myndighetene ikke kan anbefale at det gjennomføres dyre tiltak for å redusere folks eksponering fra høyspentlinjene.
Ser vi litt nærmere på sammenhengen høyspent og leukemi, har befolkningsstudier vist at barn som vokser opp nær høyspentlinjer med magnetfelt høyere enn 0,4 mikrotesla, kan ha en økt risiko for å utvikle leukemi. Denne mulige sammenhengen er ikke bekreftet med dyre- og celleforsøk, noe som er helt nødvendig for å konkludere med at det er en sammenheng.
Eikeland hevder DSA holder tilbake viktig informasjon om høyspent og kreft fordi vi ikke vil skape frykt i befolkningen. Det er ikke riktig. Det er full åpenhet rundt disse spørsmålene hos oss og folk kan alltid være trygge på at informasjonen vi gir på dette feltet er korrekt.
Om høyspentlinjer bør flyttes fra luftspenn til jordkabel er et politisk spørsmål som det ikke er DSAs oppgave å mene noe om. Men vi er likevel forpliktet til å informere om i hvilken grad kabling av høyspent vil gi noen helsegevinst for folk, noe vi mener ikke er sannsynlig at det vil gjøre.


Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags