Samlet viser forskningen ingen sammenheng mellom høyspentlinjer og kreft

Av
DEL

LeserbrevI et innlegg i Ringsaker Blad 5. september kritiserer Lene Kristine Eikeland oss for å ha skrevet et svar til henne om høyspentlinjer og kreftrisiko som er selvmotsigende med mye feilinformasjon. Det stemmer ikke.

Forskningsresultatene hun viser til om sammenhengen mellom høyspent og kreft er de samme som vi også viste til i vårt innlegg. Men vi hadde et forbehold: det er helt nødvendig at befolkningsstudiene som viser en sammenheng mellom kreft og bolig nær høyspentlinjer bekreftes av dyre- og celleforsøk. Dette fordi befolkningsstudier er altfor usikre og har for mange potensielle feilkilder til at de kan brukes som dokumentasjon alene. Til tross for intens forskning siden tidlig på 1980-tallet har ingen forskningslaboratorier klart å påføre forsøksdyr eller cellekulturer kreft fra samme type stråling som kommer fra høyspentlinjer. Derfor er det fortsatt en diskusjon om det er strålingen eller andre forhold rundt ledningene som spiller inn.
Eikeland hevder at vi i vår rapport «Forvaltningsstrategi om magnetfelt og helse ved høyspentanlegg» fra 2005 skriver at høyspent gir kreft. Det er ikke riktig. I rapporten står det at det for leukemi er «begrenset støtte til sammenheng», og for brystkreft er det «ingen holdepunkter for en sammenheng».
Én av åtte studier har vist en sammenheng mellom høyspent og brystkreft, viser den samme rapporten. Det er denne ene studien Eikeland viser til når hun hevder at høyspent gir økt risiko for brystkreft. Men man skal være forsiktig med å vise til enkeltstudier, de har liten beviskraft alene.
Høyspent er ikke på lista til det internasjonale kreftforskningsinstituttet IARC over faktorer som kan føre til brystkreft. Når det gjelder leukemi og høyspent har IARC samme holdning som norske myndigheter - at det ikke er vist noen sammenheng, men at det ikke kan utelukkes. Det er ikke det samme som at det er sammenheng.
Folk kan fortsatt være trygge på at informasjonen Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet gir på dette fagfeltet er korrekt.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags