Moelv kan få 28 omsorgsleiligheter ved etterbruk av dagens Ringsaker bo- og aktivitetssenter

Av