Tiden løper fra Ringsakers administrasjon

Foto:

Av
DEL

LeserbrevSiste nytt: rådmannen i Ringsaker foreslår å styrke helse og omsorg med 17 millioner kroner. Noen som er imponert? Ikke jeg!

For lite og for sent.

Etter årevis med klager på sektoren, ikke minst det siste året, skjønner alle at dette er en sektor det har vært gjort for lite med over mange år. Beklageligvis for de det nå er for sent for.


Denne uken ble det også kjent at veldig mange skoler og barnehager i Ringsaker mangler nødvendig godkjenning. I verste fall utgjør dette en helserisiko for barn og ansatte, en uholdbar situasjon!


Den ene undersøkelsen etter den andre bekrefter at kommunen på de fleste av sine hovedoppgaver har middelmådige plasseringer, spesielt ille er det innen helse og omsorg.


Resultatene har i årevis blitt bortforklart med at det er metoden som brukes og selve undersøkelsene det må være noe feil med, ikke resultatene.

Det er som å høre et barn prøve å bortforklare en regnefeil når fasit foreligger.


Ja, det er mye som går bra i Ringsaker, men de resultatene er det i all hovedsak næringslivet, private interessenter, frivillige lag og foreninger og pårørende som bidrar til. Her gjør kommunen en god jobb som tilrettelegger.


Det er fint at næringslivet trives og går godt i Ringsaker, la oss håpe markedet er stort nok til at vi kan få kvalitet og litt mangfold i tilbudene, og at det er mulig å drive lønnsomt også over tid.


Kommunen går godt, sier administrasjonen, og legger frem «gode» resultater økonomisk.

Dersom det er sant, burde mange av utfordringene innen skole og omsorg vi har lest om det siste året vært løst. Kanskje også burde eiendomsskatten vært fjernet, eller i det minste blitt mindre?

Kommunens inntekter skal brukes på tjenester til innbyggerne, så enkelt er det. Det er derfor vi betaler alle skatter og avgifter.


En annen myte som administrasjonen liker å målbære er en visjon om formidabel vekst i innbyggertallet. Statistisk sentralbyrå kan opplyse om at veksten de siste 40 årene i snitt har vært på ca 100 personer årlig.

Byrået er (statistisk/prognosemessig) også helt uenig i Ringsakers prognoser om vekst fremover.

Faktum er at det dør nesten like mange som det fødes, og at folk flytter ut av kommunen også, ikke bare inn!

I de 20-30 årene vi har foran oss vil de store etterkrigskullene, dagens 50-60 åringer, dø. Det er livets realitet. Denne gruppen utgjør den største innbyggergruppen aldersmessig i Ringsaker.


Det er således en reell fare for at innbyggertallet vil gå ned når disse blir borte, Statistisk sentralbyrå anslår at det totalt vil bli en liten økning i innbyggertallet, men ikke i nærheten av administrasjonens «visjoner»! Det vil være noe nært et mirakel og uansett «tappe» andre områder for folk og kompetanse, totalt sett et samfunnsmessig nullspill?


Er det noen som tror på en 10-dobling av veksten i folketall årlig fremover? Det må nemlig sånn omtrent til for å nå «visjonen»...

La oss håpe (og be?)!


Jeg er helt enig i at vi må jobbe for å få flere innbyggere på en positiv og god måte, og vi skal både være stolte av og fortelle andre om den flotte kommunen vi bor i.

For Ringsaker og innbyggerne har mye å være glade og stolte av.


Problemet er at dersom vi bygger ut tilbud og tjenester og satser på at en enorm vekst i folketall skal skatte og betale for alle investeringer og all gjeld i fremtiden, kan vi bli overrasket.

Da vil det bli veldig dyrt for oss andre når vi skal nedbetale all gjelden.


Vi må allikevel være realistiske i forhold til hva vi har og hva vi trenger. Skole og helse/omsorg er noe av det viktigste en kommune kan drive. Det handler om mer enn penger, det handler om prioriteringer, ledelse og bedriftskultur. Mye kan drives enklere, bedre og antageligvis også billigere. Det må administrasjonen og rådmannen utrede.


Først og fremst handler det om mennesker og deres behov, og å ivareta disse behovene. Det er kommunens kjerneoppgaver.

Vi som innbyggere har krav og rett på et sett av tjenester av god kvalitet og faglig forsvarlighet.


Når rådmannen nå varsler en beskjeden styrking av helse og omsorg er det for lite og for sent til at det er tillitsskapende.

Endringene tror jeg kommer først og fremst for at engasjerte pårørende ikke aksepterer situasjonen lenger. Trykket i media og på nett er påfallende kraftig.

Det ryktes at mange fagmiljøer heller ikke vil sitte rolig å være vitne  til dagens situasjon.

Da kan heller ikke politikere og administrasjon sitte rolig mye lenger.


Igjen får vi bekreftet at kommunens ledelse er på etterskudd og i utakt, det er fristende å tillate seg å tro at fokuset og oppmerksomheten har vært på andre saker enn noen av kommunens viktigste primæroppgaver: skole og omsorg.

Men nå er det valgkamp og snart valgår, og da er innbyggerne igjen viktigere enn noen gang.


Ja, det gjøres mye bra og kommunen har mange dyktige ansatte, men det er ikke det som er bekymringen.

Bekymringen er mer rettet mot strategisk og politisk ledelses virkelighetsoppfatning og prioriteringer til rett tid.

Evnen til å sette mennesker i fokus i et strategisk perspektiv. Gjennom budsjettering, planlegging og prioritering av ressursbruk.

Som innbyggere bør vi ikke lenger akseptere at politisk og administrativ ledelse først kommer opp med forslag til endringer etter lang tid med klager og frustrasjon.

Eller at folk må ligge på rom som lukter piss på sykehjemmet en stund til, fordi man «allerede bruker mange penger» og dessuten skal «planlegge et nytt sykehjem» en gang i fremtiden? Som eksempel.


I media kan man til og med få inntrykk av at en del politikere ikke er kjent med realitetene innenfor deler av det kommunale tjenesteapparatet. Hvis det er riktig bør de endre på metodikken og etterspørre mer fakta!


Ringsaker trenger en offensiv og fremoverlent ledelse også på disse viktige områdene i folks liv. Et realistisk og faktabasert bilde av folks liv og hverdag og som ser de menneskelige behov for ivaretakelse av primæroppgaver.

Vi må tåle å diskutere og rette fokus på også de områdene vi ikke er først, størst og best på. Det er slik vi kan bli bedre.

Først da får vi en kommune som setter ALLE innbyggerne først!

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags