God og trygg infrastruktur - en forutsetning for utvikling og vekst

Leder i NITO Hedmark, Harald Rygh, er bekymret for hvorvidt infrastrukturløsningene i Innlandet er robuste nok for framtida. Sammen med leder for NITO Oppland, Glenn-Erik Wold, oppfordrer han politikere og beslutningstakere til å lytte til ingeniørers og teknologers faglige råd.

Leder i NITO Hedmark, Harald Rygh, er bekymret for hvorvidt infrastrukturløsningene i Innlandet er robuste nok for framtida. Sammen med leder for NITO Oppland, Glenn-Erik Wold, oppfordrer han politikere og beslutningstakere til å lytte til ingeniørers og teknologers faglige råd. Foto:

Av
DEL

LeserbrevDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Hvis folk skal oppleve at det er trygt å bo og fornuftig å investere i Innlandet, må vi sikre oss bedre mot flom, ras, togstans og strømbrudd. Vi er bekymret for hvorvidt infrastrukturen i Innlandet er robust nok til å møte morgendagens utfordringer.

Folk liker seg i Innlandet. Mange steder er det vekst. Det investeres i nye næringer og mange eksisterende næringer blomstrer. Men selv om det er mye positiv utvikling, trenger vi flere folk som ønsker å bo her og flere og tyngre investeringer som sikrer arbeid. Da må folk oppleve trygghet. Trygghet for hus og hjem, trygghet for investeringer man gjør og for arbeidsplasser man skaper.

Ikke så å forstå at vi hevder det er utrygt å bo og investere i Innlandet. Vi har tro på fortsatt bærekraftig utvikling og vekst i det store fylket. Men det er en del skyer i horisonten.. De siste par årene har vi fått kraftige påminnelser om hvor sårbare vi er. Det gjelder veier, jernbane, rent vann, avløp, elektrisitet og bredbånd.

Veier og broer er tatt av ras. Vi har flere steder sett oversvømmelser som følge av at avløpsnettet ikke klarer å ta unna. Det har vært strømbrudd og enkelte områder har hatt manglende nettdekning. Dette er usikkerhetsmomenter for framtida. Vil folk flytte til områder som er så utsatt? Vil investorer og gründere lokalisere virksomheter her?

Vi mener dette lar seg løse. Gjennom målrettede investeringer for å forebygge ras, oversvømmelser og strømstans. Regjeringen har satt av for lite til rassikring. Ser man bevilgningene opp mot de kostnadene som påløper som følge av et enkelt ras, blir det småpenger. Hver gang det har vært en ny flom eller et nytt ras, som nå ser ut til å skje hyppigere enn tidligere, melder forsikringsselskapene om svimlende erstatningssummer.

Helse, skole og eldreomsorg engasjerer både folk flest og politikere. Når det blir folkeopprør mot nedskjæringer i helsesektoren, snur ofte politikerne. For oss er det overraskende at stadig hyppigere hendelser som setter infrastruktur ut av funksjon, ikke får flere politikere på banen. Det er også rart at det ikke skaper større engasjement hos folk flest.

Klimautfordringen er blant årsakene til stadig flere hendelser som setter infrastruktur ut av spill. Ingeniører og teknologer har nøkkelen til noen av løsningene. Vi vil gjennom innovasjon og ingeniørkunst bidra til mer bærekraftig utvikling.

God og trygg infrastruktur er grunnlaget for alle lokalsamfunn. Det er på tide at dette kommer høyere på dagsorden og prioriteres i budsjettene. NITO organiserer ingeniører og teknologer på mange samfunnsområder. Svært mange jobber med infrastruktur i privat og offentlig sektor. Ingeniører og teknologer har alltid bidratt til samfunnsutviklingen. Det vil vi fortsette med og håper politikere og beslutningstakere vil høre på våre faglige råd.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags