Klimakrise og verdens undergang

Av
DEL

LeserbrevI Ringsaker Blad 25/5 retter Per Lunde kraftige anklager mot dem som har et annet syn på klimasaken enn han selv. Verdens undergang er nær, og kunnskapsløse klimaskeptikere har skylden.

Merkelig nok er hovedankepunktet mot utslipp av CO2: å være årsak til global oppvarming, ikke nevnt et eneste sted i Lundes innlegg. Det skulle vel ikke ha noe med kunnskapsløshet i klimaspørsmålet å gjøre?

Lunde har tydeligvis blitt skremt av medieoppslag den siste tiden om økt mengde CO2 i atmosfæren. Et observatorium på Hawai målte i begynnelsen av mai i overkant av 415 ppm CO2. Det skal være ny rekord, og det påstås fra tilsynelatende vitenskapelig hold at CO2- nivået ikke har vært så høyt på 3 mill. år. Underforstått at da har vi mer global oppvarming i vente. 

La oss følge logikken i denne påstanden videre. Vi vet at det i bronsealderen ( ca. år2000-500 f. Kr.) vokste kraftig furuskog på Hardangervidda. Fra Aschehougs konversasjonsleksikon står å lese: "Hardangervidda har ikke skog i dag, men i myrer opptil 1200 m o.h. er funnet rester av svært furutømmer. Etter at skogen forsvant, formodentlig alt under en klimaforverring i eldre jernalder..."  Med grov skog på Hardangervidda må temperaturen i bronsealderen ha vært atskillig høyere enn i dag. Men ifølge påstanden ovenfor må CO2-nivået ha vært lavere enn i dag, siden det ikke er 3 mill. år siden bronsealderen. Følgelig kan ikke det varme klimaet den gang skyldes CO2, men ha andre årsaker. Hvorfor skal vi da skylde på CO2 i dag om det skulle bli litt varmere?

Det høye CO2-nivået i begynnelsen av mai er kjærkommen plantemat for vegetasjonen på den nordlige halvkule når trær og planter får nytt bladverk og ny vekst etter vinteren. CO2-nivået vil da naturlig nok vise synkende tendens utover sommeren.

Det er vitenskapelig enighet om at det kun er 0,04% CO2 i atmosfæren og av denne mengden igjen kommer ca. 4% fra oss mennesker. Selv om CO2-nivået har økt, viser månedlige satellittmålinger at den globale temperaturen har vært tilnærmet uendret de siste 20 årene, etter en økning på 1980- og 1990-tallet.

Mitt råd til Per Lunde og andre klimaskremte er å se seg rundt i naturen nå i årets vakre og frodige mai og beundre hva en liten økning av CO2 kan utrette. Men i disse dager kunne det godt vært litt varmere.


Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags