Bekymringsmelding om svømmebasseng

Basseng: Frank Grund, fastlege på Brøttum, er klar på hva han mener om bassengspørsmålet i bygda. Arkiv

Basseng: Frank Grund, fastlege på Brøttum, er klar på hva han mener om bassengspørsmålet i bygda. Arkiv

Av
DEL

MeningerDet var med vantro jeg tidligere i sommer registrerte at både lederen av Ringsaker Blad og administrasjonen i Ringsaker kommune presenterte tanker om å saldere bort den påtenkte svømmehall på Brøttum. Jeg trodde vedtak om å opprettholde et basseng på Brøttum var fattet etter politisk drøfting. Jeg trodde ikke det var nødvendig og presentere argumenter for svømmehall nok en gang.

Som doktor i bygda ser jeg et økende behov for å prioritere helsefremmende prosjekter. Behovet strekker seg fra de aller yngste til de eldste, fra de tynne til de tykke. For å nevne toppen av ett isfjell vil jeg minne om at ca. en av ti 15–17 åringer i Norge rapporterer at de har gjort selvmordsforsøk eller skadet seg selv en eller flere ganger.

Som lege i bygda har jeg blitt godt kjent med ungdom som i en opplevd håpløs situasjon har handlet destruktivt for seg selv og andre. Jeg har flere ganger blitt rystet av hendelser unntatt offentligheten. Taushetsplikten hindrer meg å presentere eksempler hvor betydningen av selvmordsforebyggende og annet helsefremmende arbeide konkretiseres. Dersom stemmeberettigede ble gjort kjent med noen av de hendelser jeg sikter til er jeg sikker på at beslutninger ville bli tatt til fordel for alt som kan fremme god helse.

Jeg var selv så heldig å ha en svømmehall i sykkelavstand fra der jeg vokste opp, og denne hallen ble noe av det som ga meg et oppvekstmiljø fylt med lek, aktivitet, gode rollemodeller, fritt for rus og kriminalitet. Selv om det snart er 50 år siden husker jeg fortsatt mitt første hopp fra 5-meteren, første gangen jeg satte tåspissen i bunnen av det 5-meter dype bassenget, og mine første svømmetak på dypt vann. Jeg ble en aktiv svømmer, og det er fra tiden i svømmehallen jeg har mine beste venner. Svømmehallen bidro til at jeg fikk styrket min kropp og sjel, og den la grunnlaget for god helse.

Da min ektefelle og jeg i 2001 skulle ta stilling til hvor våre barn skulle vokse opp falt valget på Brøttum. Gode oppvekstforhold var den faktor som veide tyngst; Det var mange barn i bygda, det var barnehage, skole, butikk, postkontor, helsestasjon, legesenter, skiløype, skitrekk, og svømmehall.

Det arbeides med planer om å bygge et av Norges beste sykehjem i Moelv. Jeg har arbeidet som sykehjemslege i Ringsaker siden fastlegeordningen ble etablert i 2001, og jeg har alltid fremmet argumenter for å prioritere eldreomsorgen. Jeg finner det meget prisverdig at administrasjonen prioriterer et nytt sykehjem, men ikke på bekostning av det helsefremmende prosjektet på Brøttum.

Jeg er kjent med at det har oppstått skjær i sjøen i planleggingsfasen av bassenget på Brøttum.

Som «kjentmann» foreslår jeg å rive helsestasjonen og legesenteret – som har blitt for lite- for å gi plass til et basseng. Kan hende noe av bergvarmen under parkeringsplassen til skolen også kan varme bassenget. Helsesøster, jordmor, lege, fysioterapeut og tannlege bør samlokaliseres, gjerne i nytt bygg hvor det gamle «Maxi»-bygget nå står. Pål Rogne som driver Joker har åpnet for å benytte noe av hans areal til parkeringsplass.

Et nytt basseng bør være anvendelig. Jeg har hørt at «ekte mannfolk svømmer ikke, de stuper fra klipper». Selv om ekte mannfolk ikke bryr seg om slike utsagn, er ikke et stupetårn å forakte. En dypere del av bassenget muliggjør mange spennende aktiviteter, spesielt for ungdom.

Jeg har alltid støttet opp under aktivitet som har fremmet god helse, og jeg har gledet meg over den vinteraktivitet som har vært i Ulveløypa hvor skitrekket på Brøttum er lokalisert. Forutsetning for skitrekket er bl.a. en 40-årig avtale mellom meg som grunneier og kommunen. Dersom det ikke er noen vilje til å videreføre basseng på Brøttum tenker jeg å fullbyrde den vanvittige galskap med ikke å fornye leieavtalen for Ulveløypa.

Noe av det jeg lurer på er:

Mener lederen av Ringsaker Blad at beslutningen om basseng på Brøttum bør forkastes?

Har Rådmannen gitt noen råd som undergraver bygging av basseng på Brøttum?

Hvilke partier vil stå ved tidligere vedtak og sørge for at det blir basseng på Brøttum?

Det gjenstår å se om jeg vil tilråde småbarnsfamilier å komme til Brøttum. Dersom helsefremmende prosjekter prioriteres av dem som tar beslutninger blir mitt svar et klart «Ja».

Vignettfoto

Vignettfoto

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags