Jordbrukskommune – jordforbrukskommune

Av
DEL

LeserbrevRingsaker kommune posisjonerer seg høyt på flere nasjonale lister. Ringsaker er en stor jordbrukskommune, og Ringsaker kommune er en stor forbruker av dyrkede arealer. Ingen trenger å unnskylde de arealer som går til veger og jernbane. Kommunen bygger aldri jernbane og sjelden veger. Der storsamfunnet trenger å føre fram veg og bane kan det være vanskelig nær det umulige å holde seg utenom dyrkede arealer. Det blir som Trygve Gulbranssen skrev; Ingen veg går utenom. Men når det ikke er mulig å komme utenom, er det viktig å fare lempelig fram.

Senere års omfattende omdisponering av arealer kan ikke fortsette. Ingen politiker kan rettferdiggjøre arealinngrepene med at det nydyrkes fire ganger så mye som det nedbygges. Ringsaker kommune nydyrker knapt nok såpass som et blomsterbed. Det er bygdas optimistiske bønder som satser sine penger på nydyrking. Så må en forstå at det som dyrkes nå, dyrkes på dårligere arealer enn det som er gammel åker og at det tar årevis å oppnå samme kvalitet som på forfedrenes åker og eng.
Forhåpentlig gjøres omdisponering av arealer på lovlig måte etter vedtatte planer. Det må vi i det minste tro når det hyppig henvises til kommuneplanens arealdel. Gjeldende plan er fra tid hvor det var enda mindre fokus på matproduksjon, sjølforsyning og beredskap enn det forhåpentlig er i ferd med å bli. Mange politikere i Ringsaker later til å være opptatt av å verne jord for matproduksjon. I praksis betyr det ofte å tøye arealdelens begrensninger lengst mulig.

Det har lenge vært hevdet at kvinner har best plass i sine hoder for to samtidige tanker. At vi må kunne ha to tanker i hodet samtidig, er etter hvert blitt et standarduttrykk i politikken i Ringsaker. Det er en bra intensjon. Så får vi vente for å få se hvor store tanker det er plass for. I et visjonært modus, må det i framstukne hoder være samtidig plass for arealdelen og samfunnsdelen. Riktignok store tanker, men sammenheng og betydning da politikere! Hvilket parti vil forlange at arealdelen kommer til behandling i kommende periode? Svarfristen går ut om ei ukes tid.

Det er en alvorlig situasjon for et samfunn med så liten forståelse for matproduksjon, sjølbergingsgrad og beredskap som fortsatt råder i Norge. For mange nordmenn vet for lite om bortsiden av lageret på super´n. For mange tror at det bare er ei bondegreie å produsere denne maten – som alle trenger.

Om det likevel ikke er mulig å ha to tanker i hodet samtidig, forny kommuneplanens arealdel først.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags