Åpent brev til kommunen om Tingnes legesenter

Av
DEL

LeserbrevDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Ringsaker kommune er villig til å gi dem som overtar fastlegehjemlene etter legene Ida Røhr og Hanne Mette Skaalerud målrettet støtte for å gjøre nyetableringen lettere. Hvorfor har kommunen da ikke vært villig til å gi de to legene som allerede er der støtte så de ville ha blitt værende ved senteret? Hvordan skal kommunen makte å gi målrettet støtte til nye leger når de per i dag ikke makter å komme med et løsningsforslag til leger som allerede er her?

Mener kommunen det vil være billigere og overlate fastlegehjemlene til tre andre leger? Det bør ikke glemmes at de tre nye legene i verste fall kan komme til tomt hus.
Tingnes legesenter med ansatte og utstyr er et eget AS som kommunen ikke har råderett over. Selv om legene Røhr og Skaalerud har sagt opp som fastleger har de to fortsatt råderetten i Tingnes legesentras. Kommunen eier bare huset. Legesenteret leier rom i det for rundt 160.000,- kroner årlig.

Forsvinner Røhr og Skaalerud må kommunen og de nye legene komme til enighet med majoritetseierne i bedriften Tingnes legesenter AS når det gjelder eierskapet til legepraksisen og de ansatte. Hvordan skal kommunen få til dette da de ikke engang er foretaksomme nok til å finne en løsning som får Røhr og Skaalerud til å drive videre på Nes?
De to legene ønsker det og er fortsatt villig til å gå i ny dialog med kommunene om den kan tilby noe som bedrer arbeidssituasjonen for dem. Legene har ikke engang krevd en varig løsning, bare midlertidig hjelp i en overgangsperiode.

I dag har Nes to fastleger med meget god lokal forankring. To som egentlig aller helst vil bli værende her. Den ene av dem er sågar den eneste fastlegen i Ringsaker med veilederutdannelse. Dette burde borge for at kommunen tro til og satset på senteret. Kommune burde ha et klart mål om et legesenter med minst tre fastleger og en turnus lege. På lengre sikt fire fastleger og en turnuslege. Tingnes legesenter kunne således bli et arnested for nye leger som ville etablere seg i kommunen og fylle opp fastlegebehovet andre steder i Ringsaker.

Bedre kandidater til fastlegehjemler på Nes enn de to vi har i dag, er ikke å oppdrive. Likevel evner ikke kommunen verken å vise vilje eller evne til å beholde dem. – Vi beklager at legene på Tingnes velger å si opp fastlegehjemlene, heter det fra kommunalt hold.
Er kommunenes manglende vilje til å støttefastlegene Røhr og Skaalerud en måte å straffe dem på fordi de to har satt søkelys på den kritiske fastlege situasjonen som er i Ringsaker? Ønsker kommunen rett og slett å kvitte seg med to «brysomme» leger? To varslere av en pågående og økene fastlegekrise.

Slik fastlegesaken nå er for Tingnes legesenter, må en trekke den konklusjon at Ringsaker kommune ønsker at de tre nye legene ved senteret også skal ha en uforsvarlig stor arbeidsmengde med påfølgende uro for pasientsikkerheten. Da hjelper det lite at de har kontorer i et restaurert og påbygget hus.
For øvrig et byggeprosjekt det allerede er blitt misnøye rundt.
Nes Fysioterapi og Nes helsestasjon undrer seg over hvorfor de ikke er tatt med i byggeplanene.
– Hvorfor har ikke vi blitt oppdatert i prosessen undervegs, spør de og lurer i tillegg på hvordan det som er vedtatt i budsjettet for 2019 bare kan bli oversett og endret uten politisk behandling?

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags