Arbeiderpartiet og helsereformen

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

LeserbrevI 2002 fikk man sykehusreformen med etablering av helseforetak og statlig eierskap. Det var ved arbeiderpartiets landsmøte år 2000 at det første vedtaket om dette kom, loven ble gjeldende fra 1 januar 2002. Ved dette fikk vi en drastisk endring fra forvaltningsstyre til bedriftøkonomisk markedsstyre med pasientene som middel for økonomisk inntjening. En kan lure på hvordan en sosialdemokratis regjering fant det riktig med et nærmest butikkstyrt helsevesen inn i en sektor der de motsatte verdiene,-omsorg og medmenneskelighet er den dypeste vesen. Men primærhelsetjenesten trengte reformer var det vel man fant ut. Det var helseminister Tore Tønne som fikk i oppdrag å utforme dette av regjeringen Stoltenberg. Han studerte denne reformen i Frankrike. Da han kom igjen ett år etter, viste det seg at reformen virket negativt der. Men her var den jo bestemt og skulle gjennomføres. Hos oss mener jeg at det har vist seg tydelig at helse, behandling, pleie og omsorg ikke er egnet til kjøp og salg i et markedsbasert system. For eldre over 67 år som er den gruppe som er mest avhengig av gode helsetjenester, må en kunne si at dette har vært en tap-sak. Kanskje også en tap-sak for arbeiderpartiet? Det kuttes i Psykiatri, rehabilitering og fødetilbud. Helseministeren sier at fødende med lang veg skal få følge av jordmor. Hvor tar han dem fra? Det er få jordmorstillinger i kommunene, og hvem som skal betale dette har det også vært tvil om. I Oslo område krangles det om sykehusbygg. Her på innlandet er 14 rehabiliteringssentre etter min telling lagt ned fra 2006 og videre utover. Nå står Granheim lungesykehus i Follebu for tur, pluss sengeplasser for rehabilitering i Ottestad. Fagmiljøer blir rasert, og de institusjonene vi har mister plasser. For å spare penger for sykehusene må avdelinger nedlegges og personal blir redusert. Kommuner må betale dyrt for at sykehusene dytter mest mulig over på dem uten at de har fått tid og penger til å omstille seg. Kommunene er det som skal ta ansvar for alt innen helse, omsorg, rehabilitering, sykdom og øyeblikkelig hjelp før innleggelse i sykehus. Arbeiderpartiet holder fortsatt på denne modellen, men vil ha politisk styring inn i disse styrene for helseforetakene, leser jeg. Er det ikke større bevilgninger som ført og fremst må til, både til sykehusene og kommunene?

Anna Kathrine Kristiansen

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags