Neste generasjon sjukehjem i Ringsaker

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

LeserbrevDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.En stor og viktig oppgave for Ringsaker kommune de neste årene, sjukehjem i Moelv, er påbegynt. Et bygg som er nyere enn boligene til ringsaksokninger flest skal erstattes av et nytt. Kanskje utløses behovet mer av hva sjukehjemmet skal inneholde og av endret driftsfilosofi enn av bygningsmessig tilstand. Det virker betenkelig at det allerede nå må letes etter penger til bygging når en vet at kommunen har flere såkalte bo- og aktivitetssentre som helt eller delvis har samme alder som det som ikke lengre duger.

Som innbyggere vet vi lite om hvilke funksjoner et nytt sjukehjem skal ha, hvor stort det skal være eller hvordan det skal utformes. Inntil nylig var best kjente forutsetning at bygget skal plasseres på samme tomt som det eksisterende. Den 4.6. kunne vi lese i H-A at bygging av nytt sykehjem i Moelv vil koste 375 millioner kroner. Mellom tomtevalg og byggekostnad ligger det sjølsagt fortsatt mange udefinerte og kostnadsdrivende forutsetninger. Derfor burde vi som avislesende innbyggere bli forklart litt mer om hva 375 millioner kroner omfatter. Beløpet kan være alt fra et måltall, til en absolutt grense for akseptabel kostnad framkommet ved å tenke på et tall og multiplisere med x. Å bestemme kostnaden først og deretter definere hva som skal slippes inn i oppsummeringen er ikke god framgangsmåte for å utforme neste generasjon sjukehjem. Det vil for eksempel ha stor betydning om sanering av eksisterende bygningsmasse inngår i beløpet eller om den sammen med opparbeidelse av utomhusanlegg på frigjort areal holdes utenfor – for deretter å komme i tillegg. Tillegg som av media vil bli beskrevet som overskridelse, helst som skandaløs.

Ambisjonsnivået for fornyelsen må være å komme først i en ny generasjon sjukehjem i Norge. En kan gjerne reise verden rundt å se på sjukehjem, men det som planlegges i år for bygging om 2–4 år må være en videreutvikling i forhold til allerede eksisterende. Tenk og uttal at nå utvikler Ringsaker kommune neste generasjon sjukehjem. Ha det som huskeregel i arbeidet. Markedsfør det ved enhver anledning.

Administrasjonen synes å ha tatt sporet. Nyetableringen omtales som sykehjem i stedet for at bo- og aktivitetssenter eller andre upresise varianter videreføres. Ved å bruke formen sjukehjem i stedet for sykehjem, ville en komme nærmere innfødte ringsaksokningers talespråk. Disse har tradisjonelt ikke blitt så kleine at de har fått plass på noe sykehjem. På sykehus kom ingen ringsaksokning før innflytterne endret språket. Sjukehjem er valgfri form i bokmål og passer godt sammen med vedtatte former som vegen og gata.

Tidligere statsminister Odvar Nordli sa i en debatt om utdanning at han aldri hadde oppfattet universitetet som en bygning. Det kan med samme kloke sannhet sies at et sjukehjem heller ikke er en bygning. Naturligvis er det også en bygning som mest synbart element, men formet på funksjonenes betingelser. Kall det gjerne funksjonalisme. Framover vil det sjølsagt komme synspunkter fra både leg og lærd på bygningskonstruksjoner og arkitektur. Men la krav om trekonstruksjoner og lokal byggeskikk utstå til bygningens innhold er overordnet avklart. Forhåpentlig får vi et moderne sjukehjem i en moderne bygning.

Finansieringen ordner seg sikkert. Ringsaker-historien omhandler ikke prosjekter som ikke er blitt gjennomført når de rette personene har gått inn for dem. Slik blir det nok nå også, om behovet blir 375 millioner eller om det blir enda mer. 

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags