Sjukehjem og kommuneøkonomi

Av
DEL

LeserbrevI HA 12. feb. forklarer Helge Vestheim, Pp, hvorfor han som eneste representant i Ringsaker formannskap 5. feb. stemte nei til forslag fra Rådmannen om å bygge nytt sjukehjem på 4,4 mål tomt ved Parkvegen i Moelv: I budsjettet før jul var det lagt opp til ei ramme på 375 millioner for bygging av nytt sjukehjem med 80 plasser, der hver av plassene ville få 1,824 millioner i tilskudd fra Husbanken. Til sammen et tilskudd på 146 millioner. Nå vil rådmannen redusere antall plasser til 60, men vil beholde samme kostnadsramme på 375 millioner. Ringsaker mister tilskudd for 20 sengeplasser, =36,5 millioner.

Ved Parkvegen vil all sprengning, graving, transport og bygging med støyen, støvet og eksosen det medfører skje med Moelv Barnehage som nærmeste nabo, hvor 57 unger kan leke ute hele dagen. En av grunnene til ikke å bygge på nåværende sjukehjemstomt, hvor det er plass til nytt bygg på flat og fin tomt før det gamle rives, var at de gamle, mange av dem tunghørte, og som sjelden kommer seg ut, skulle få slippe disse plagene. Må vi få ny barnehage?
Hvor mye vil det koste Ringsaker kommune å bygge 20 sjukehjemsplasser i framtida? Minimum 60 millioner. I sjukehjemsplanen som forelå før jul var kommunens andel av byggekostnadene 2,86 millioner pr. sjukehjemsplass. Er vi i framtida sikra de samme gode betingelsene fra Husbanken? Vil det bli billigere å bygge i framtida? Garantert ikke ved Parkskauen. Der er det bratt og berglendt. Bare å sette i gang en byggeprosess er dyrt. Må barnehagen flyttes, har vi ei utgiftsbombe på 100 millioner foran oss. Penger vi kan få gratis ved å takke ja til det opprinnelige forslaget på 80 plasser innafor samme kostnadsramme.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags