Fagernes skole fortjener en rettferdig prosess!

Av
DEL

LeserbrevForslag om nedleggelse av Fagernes skole har nærmest blitt en tradisjon for politikere og administrasjonen i Ringsaker kommune. Skolen og innbyggerne i Næroset har levd med mørke skyer i horisonten de siste 25 årene, og i så måte ligger det ingen nyhetsverdi i forslaget som nå er framstilt av rådmannen.

Argumentene som ligger til grunn er at skolen viser synkende elevtall, foreldre som velger å flytte sine barn til andre skoler og for små læringsmiljøer for elevene. Fagernes skole har 55 elever i dag, og elevtallet er halvert de siste 10 årene. Ringsaker kommune eier heller ikke skolebygget, men de leier lokalene for en periode i fem år med opsjon for ytterligere to perioder. Nå ser rådmannen sin mulighet til å slå to fluer i en smekk: Et budsjett som trenger kraftig innsparing og kvitte seg med en skole de ikke har eierskap til.

Ifølge rådmannen og kommunalsjefen framstår utfordringene rundt Fagernes skole som ensbetydende med at det ikke lenger er grunnlag for drift. I budsjettmøtet kom det fram at kommunen vil spare ca. 3 millioner kroner på en nedleggelse. Elever vil da transporteres fra Næroset til Moelv og «få de beste forhold for faglig og sosial utvikling i moderne lokaler».
I praksis har Moelv barneskole kapasitet til å ta imot alle 55 elevene fra Fagernes skole. Hvert klasserom er dimensjonert for 30 elever og det er to klasserom per årstrinn. Enkelte trinn har allerede utfordringer med plass, og situasjonen vil forsterkes om elevene fra Fagernes blir flyttet dit.

Kommunen vil derfor sette av 14 millioner kroner til rehabilitering av det tidligere bygget til videregående skole, og bruke dette som avlastende lokaler. Disse kostnadene er tilsynelatende plassert på investeringsbudsjettet, mens nedleggelsen av Fagernes ligger som innsparing på driftsbudsjettet. Forenklet ser det ut til at kommunen vil bruke 14 millioner kroner for å spare 3 millioner kroner. Rådmannen plasserer postene strategisk på ulike budsjetter så vi ikke skal sammenligne epler med pærer.

Ringsaker kommune har frigjort prognosetall for framtidige elevtall på sine nettsider. Prognosene viser at alle skoler i nordre Ringsaker, inkludert Moelv, må forvente en betydelig nedgang i årene som kommer. Kullene er mindre enn tidligere, og det blir færre barn i Ringsaker generelt. Dette handler altså ikke isolert sett om trend og negativ utvikling for Fagernes skole alene, slik det framstilles i argumentasjonen. Befolkningsveksten generelt i Ringsaker vil avta, med unntak av pressområder helt sør ved kommunegrensen. Vi trenger altså å se utviklingen i et større perspektiv. Kommunen trenger flere innbyggere med inntekter som kan skape grunnlag for vekst. Utfordringen handler om så mye mer enn Fagernes skole, men om distriktsutvikling i Ringsaker.

Hvordan kan Ringsaker kommune tilrettelegge for vekst? Ved sentralisering eller økt satsing på bygdene? Finnes det noen strategi på hvordan kommunen skal gå utfordringene i møte?
Hvis det ikke finnes noen klare tanker om dette, så bør våre folkevalgte kjenne sin besøkelsestid nå. Vi trenger visjonære politikere med perspektiv og langsiktige tanker.

Skolestrukturen i nordre Ringsaker utgjøres av Fossen skole (30 elever), Fagernes skole (55), Åsen skole (57), Lismarka skole (61), Mesnali skole (40) og Brøttum barneskole (158). Storskolen i Moelv har 363 elever.
Statistikken for nye boenheter viser også en klar tendens til at det bygges lite i distriktet nordre Ringsaker. Det er altså få som søker om bygging og bosetting i vår del av kommunen. Alle disse skolene vil derfor oppleve nedgang i elevtall i tiden som kommer. Ikke bare i Næroset og Fagernes skole.

Ringsaker kommune må framstå som et attraktivt sted med muligheter for nye generasjoner og tilrettelegge for utvikling i bygdene. Midlertidig skole er et begrep som ikke harmonerer med utvikling. Og her ligger mye av utfordringen med Fagernes skole i dag. Vi har en skole på lånt tid som skaper usikkerhet hos foreldre, elever og lærere. Den samme kommunen har vært ansvarlig for manglende vedlikehold over lang tid som førte til sanering av det opprinnelige skolebygget. Det er åpenbart at den midlertidige skolen er en strategi for å oppnå nedleggelse og ikke utvikling.

Innbyggere i Næroset opplever forslaget om nedleggelse av skolen som svært urettferdig. Vi vil også ha rett og mulighet til å bli vurdert som en del av den helhetlige skolestrukturen i Ringsaker. Våre politikere må vise seg tilliten verdig, og påminne rådmannen om hvem som dikterer den politiske agendaen. Innbyggere i Næroset aksepterer ikke at skolen blir fjernet med et pennestrøk. Nedleggelse av Fagernes skole framstår fra kommunens side som en ugjort prinsippsak med en viss politisk prestisje uten form for saklig forankring.

Dette forslaget må utsettes slik at det blir gjort en riktig beslutning ut fra en helhetsvurdering av skolestruktur og befolkningsvekst generelt i vårt distrikt. Alt annet vil smake av dårlig utført politisk arbeid og være respektløst for vårt bygdesamfunn.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags