Jeg saksøker staten

Forskning viser at å avslutte norsk oljeproduksjon vil redde kloden for tre ganger Norges nasjonale utslipp hvert år. Det er altså det viktigste, mest betydningsfulle tiltaket vi kan gjøre.

Forskning viser at å avslutte norsk oljeproduksjon vil redde kloden for tre ganger Norges nasjonale utslipp hvert år. Det er altså det viktigste, mest betydningsfulle tiltaket vi kan gjøre. Foto:

Av
DEL

LeserbrevVerden har allerede funnet mer olje, kull og gass enn vi noen gang kan bruke. Likevel vil regjeringen lete etter enda mer tettere opp mot iskanten en noen gang før. Det er ikke bare utrolig dumt, men også ulovlig.

Få uker etter at Norge signerte Parisavtalen i 2016 delte regjeringen ut nye oljelisenser i nye og hittil urørte områder.
I 2019 streiket over 40 000 skoleelever for klima. Engasjementet har aldri vært tydeligere, verken i Norge eller resten av verden. Likevel presterer regjeringen få uker etter å utlyse 90 nye blokker for oljeboring i Barentshavet. Hvor ironisk er ikke det? Regjeringen driver ett dobbeltspill, det kan ikke kalles noe annet enn hykleri.

Nå skal Natur og Ungdom sammen med Greenpeace til lagmannsretten i vårt søksmål mot ulovlig oljeboring.

Fakta er:

– Utslipp fra fossile brensler, som olje og gass, er det største bidraget til menneskeskapte klimaendringer.
– Norge eksporterer 500 millioner tonn CO₂ hvert år i form av fossilt brensel.
– Forskning viser at å avslutte norsk oljeproduksjon vil redde kloden for tre ganger Norges nasjonale utslipp hvert år.

Det er altså det viktigste, mest betydningsfulle tiltaket vi kan gjøre.

Til tross for at dette er svært enkel logikk, ser det ut til det bare er de unge som forstår det. (Mer sannsynlig er det at bare de unge som er modige og uselviske nok til å ville innse det, men det kan vi ta en annen gang)
Ungdommen krever sin rett til et levelig miljø, og heldigvis har vi en grunnlov som gir oss nettopp en slik rett.

Norge er verdens «oljedealer».

Grunnloven § 112 starter med at «Enhver har rett til et miljø som sikrer helsen, og til en natur der produksjonsevne og mangfold bevares. Naturens ressurser skal disponeres ut fra en langsiktig og allsidig betraktning som ivaretar denne rett også for etterslekten» Videre står det skrevet at «Statens myndigheter skal iverksette tiltak som gjennomfører disse grunnsetninger» Denne siste setningen bør legges merke til, for den gir staten ett konkret ansvar om å sette i gang meningsfulle tiltak for å skire miljøet og begrense klimaendringene.

I tingretten hevdet statsadvokaten at paragrafen bare var til pynt, og at statens ansvar kun er å gjøre «noe» for klima, ikke å gjøre «nok». Her tapte staten i retten.

Likevel nådde vi ikke fram. Dommeren mente at norsk olje i utlandet ikke er Norges ansvar. Vi anket dommen.
For norsk olje i utlandet er fremdeles norsk olje. Og den koker kloden.

En heroindealer vil trolig argumentere for det samme; at det er heroinmisbrukeren sitt ansvar at den kjøper heroin og tar overdose. Dealeren gjør vel ikke noe umoralsk? Eller?

Norsk lov fungerer ikke sånn, isteden er det dealeren som får den strengeste straffen. Hvorfor fungerer det ikke slik med olje?

Det er finnes ingen god grunn til å lete etter olje

Statens eneste motivasjon for denne oljeboringen har vært økonomi. Men hva skjer når oljeboring ikke er like lønnsomt som vi antar?

Det viser seg at staten har lagt feilaktige beregninger til grunn når de delte ut oljelisenser i Barentshavet. I september 2017 kunne vi i Teknisk Ukeblad lese at en skrivefeil i dokumentene ble til en regnefeil på over 100 milliarder kroner.

Nye utregninger viste at et av de nye feltene kan gå 12 milliarder i minus. Milliarder som kunne blitt brukt på en grønn framtid, men som i stedet kastes i havet.

Derfor saksøker jeg staten, fordi staten bryter Grunnloven, fordi Norge ikke skal fortsette å ødelegge klimaet, fordi staten ikke tar ansvar lenger enn sin egen nesetipp, fordi klimaendringene skjer nå, fordi min framtid ikke skal gambles med, fordi jeg krever min rett til et levelig miljø.

Men først og fremst saksøker jeg staten fordi Stortinget og regjeringen skal følge Grunnloven, slik resten av Norge må.

Har du lyst til å støtte klimasøksmålet kan du bli med på markering mandag 4. november kl. 17.30 på Stortorget i Hamar. Vi ses.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags