Landbasert vindkraft en ulykke for landet vårt

Av
DEL

MeningerSubsidiert vindkraft på land har tiltrukket seg kapitalkrefter ikke minst fra utlandet som ser muligheten til å tjene gode penger på norske strømkunders bekostning og varig ødeleggelse av noe av den beste naturen vi har. I mange tiår har naturvernere kjempet for å beholde mest mulig av vassdragene våre. Vannkraftutbyggingen har ikke blitt særlig synlig i terrenget bortsett fra kraftlinjene, men vindturbinene som nå bygges er voldsomt dominerende med høyder som nærmer seg Eiffeltårnet og veganlegg i motorvegstandard med nesten 1 km til hver mast. Den flotteste naturen blir gjort om til industriområder.

Miljøkonsekvensene er formidable for dyr og mennesker. Den lille resten av natur som er upåvirket av menneskelige aktiviteter som vi har igjen i Norge, blir industrialisert. Kapitalkreftene overbeviser godtroende politikere som mener at de kan oppfylle kravene til reduksjon av drivhusgasser på denne måten. Framgangsmåten til utbyggerne har vært å vekke minst mulig oppmerksomhet og avtaler med grunneiere er hemmelige og gjort før folk flest har blitt oppmerksom på hva som har foregått. Politikerne sentralt og i kommunene er blitt hjernevasket av lobbyister som har framhevet fordeler og ikke snakket høyt om alle ulempene.

Datasentrene som forsøkes etablert i landet vårt som tilbys lave strømpriser og stabil forsyning gir nesten ingen arbeidsplasser men bruker strøm som en liten by til kjøling av anleggene. Det er det bare kråkene som får glede av. Etableringen av vindturbinene gir noe få arbeidsplasser en kort periode. Driften av dem gir nesten ingen arbeidsplasser.

Til fundamentene går det med enorme mengder betong og armeringsjern. Dette kan aldri gjenvinnes. Hvert tårn består hovedsakelig av stål som kan gjenvinnes, ca. 400 tonn. Turbinbladene som til sammen veier ca. 40 tonn består av komposittmaterialer som ikke kan gjenvinnes. Turbinene inneholder jordmetaller fra begrensede forekomster spesielt i Kina. Utvinningen av disse ruinerer store arealer og fordriver innbyggerne som bor der.

Støyen fra turbinene er meget sjenerende i mange kilometers omkrets, litt avhengig av vindretning og luftfuktighet. I Danmark skal om lag halvparten av turbinene fjernes i løpet av de neste 10 årene, nye turbiner skal bygges til havs. I Tyskland bygges det ikke flere vindturbiner på land. Men Norge har ikke forstått alvoret og lar Tyskland og andre nasjoner slippe til med sine prosjekter. Norske politikere har ennå ikke forstått at vindkraft på land ikke er framtiden. I mellomtiden påføres naturen vår uopprettelige skader.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags