Morgendagens Nes

Av
DEL

LeserbrevNes og Helgøya er ingen liten bygd. Faktisk så bor det opp under 4000 mennesker på Nes og Helgøya, og i Nes Pleie og Omsorgsdistrikt er det ca. 5800 mennesker. På skoletrinnene er det fra 40 til 60 elever per trinn. Bygda har to moderne barnehager, en relativt ny barneskole og en ungdomsskole med oppgraderingsbehov. Vi har også en god eldreomsorg på Nes, med hjemmebaserte tjenester og velfungerende eldresenter for dem som trenger det. Vi har legesenter, jordmortjeneste, fysioterapi og helsestasjon. To av Norges største planteskoler er etablerte på Nes, og flere store gardsbedrifter.

Det dugnadsdrevne arbeidet er likevel selve bærebjelken i et bygdesamfunn som Nes og Helgøya. Det gjør at det er både attraktivt og bærekraftig å etablere næring og å bosette seg i bygda. Alle nyetableringene de siste årene er et kraftig bevis på det. I dag har vi konseptet «Midt i Mjøsa» med flere kafeer, gardsovernattinger og diverse småskala-virksomhet, klatrepark, Helgøya Tre, Galleri Fjellsol, Infoteket med salg av lokale produkter, sykkel- og kanoutleie m.m. Og vi kan nevne mer: Tre flotte kirker med gudstjenester og konserter, eget kulturhus, skiløyper og sykkelstier på kryss og tvers over hele bygda, rask tilgang til Mjøsa med flere friluftsområder som er tilgjengelig for allmuen osv.
Mye av dette er arbeidet fram gjennom utstrakt dugnadsvirksomhet, men for oss som bor på Nes og Helgøya er det også avgjørende at kommunen bidrar og støtter opp under aktiviteter og næringsvirksomhet på bygda.
Byene trenger bygdene. Kjære politikere, vi forventer at dere støtter opp under de levende bygdene i Ringsaker. Uten levende bygder har vi heller ikke levedyktige byer. For hvem skal handle i byene hvis det ikke bor folk i «provinsen»? Hvem skal bruke kafeene i sentrum, hvis alle kundene er «kortreiste»? Vi mener at bygdene og landbruket i særdeleshet er Ringsakers viktigste kapital. Når den bærebjelken er velfungerende, ja da er det marked for sterke sentrum.

Vi forventer at politikere og kommuneadministrasjonen i større grad evner å se verdien og nødvendigheten av levedyktige bygder. Når kommuneadministrasjonen foreslår nedleggelse av Sund og heller ikke evner å støtte opp under en legetjeneste i krise, opplever vi at politikerne svikter en hel bygd. Dette uroer oss.
Politikere! Våkn opp! Dette er ikke et «sutre»-brev. Dette er en klar oppfordring til politikerne i Ringsaker om å våkne opp. Å stille seg spørsmålet: Hva er viktigst? For når en prioriterer, tar en også noen valg som handler om verdier. Situasjonen på legekontoret på Tingnes, og de siste foreslåtte prioriteringer innenfor eldreomsorgen handler om verdier. For befolkningen på Nes og Helgøya handler det om tilgang til viktige tjenester, trygghet og trivsel der en bor.

Morgendagens Nes. Nes og Helgøya bygdekvinnelag arrangerte i vår et folkemøte. Vi inviterte politikerne til en samtale om «Morgendagens Nes». Vi kan fortelle om fullt hus og stort engasjement for å opprettholde et levende bygdesamfunn for alle aldersgrupper. Vi håper våre folkevalgte vil være med å bidra til at Nes og Helgøya også i framtiden skal være et levedyktig samfunn. I første omgang ber vi kommunen om å bidra konstruktivt for å beholde legetjenesten på Tingnes, og å opprettholde den etablerte eldreomsorgen. På lengre sikt ønsker vi kommunen på banen med tanke på bevaring av Grande og hele Sund-området.
Det er mye som i disse dager står på spill på Nes og Helgøya!

Hilsen lag og foreninger på Nes og Helgøya,
Nes og Helgøya bygdekvinnelag v/leder Elisabeth Finne Riley
Nes Vel v/leder Jeannette Wierstra
Nes Røde Kors v/leder Einar Framnes
Nes Lions v/leder Arve Lysthaug
Nes Sportsklubb v/leder Kjell Skaugen
Hoel Gård v/ Vigdis og Per Eilif Sandberg

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags