Suksess med bismak

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

MeningerDet er ikke vanskelig å si seg enig i at Ringsaker kommunes fremadrettede politikk for næringsutvikling, har vært en suksess. Det har vært tatt gode grep som har ført til vekst i folketall og nye arbeidsplasser. Dette har skjedd gjennom en målrettet satsing på skoler og barnehager, utvikling av nye boligområder, trivselsskapende tiltak og urbanisering.

Måten det siste skjer på er ikke entydig positiv, men det skal jeg la ligge i denne omgang.

Bismaken ved Ringsaker kommunes satsing på øking av folketallet, er at store deler av arealene som har vært og skal bygges ned, er av Norges beste matjord. Det er negativt at kommunen vår har figurert i statistikken som en av landets verstinger når det gjelder nedbygging av dyrket mark.

Ordfører og rådmann får, fortjent dekning i lokalpressen for suksessen med å «skape nye jobber». Et inderlig ønske fra min side, er at duoen på toppen av kommunebygget, har tatt innover seg den høyst berettigede kritikken for omregulering av dyrket mark til næringsformål. Det bør ikke være vanskelig å finne egnede arealer til slike formål i framtida uten å bygge ned Norges beste matjord. Da vil det bli en suksess uten bismak.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags