Æ itte Næroset snart bra nok ått rådmænn?

Av
DEL

Leserbrev
Vi borde kænskje bygge sterkere bruer millom bygden våres, og stelle øss sammen bak et tydelig krav om satsing og utvikling i hele kommunen. Kommuneplan i Ringsaker ha gjønnom mer enn mange år førtælt øss følgende: "Ringsakers visjon er Vekst Og Utvikling. For å nå dette målet skal kommunen legge til rette for.. Et mangfold av attraktive boområder i hele Ringsaker.. Synliggjøre og utnytte mangfoldet av muligheter i kommunen.. Spille på lag med innbyggerne, offentlige og private aktører.. Sikre gode oppvekstmiljø.. Utnytte mulighetene som bygdene gir.. Bygge ut og rehabilitere skolebygg.."
I nytt budsjettdokument skriv rådmænn detti: " Det helt vesentlige for Ringsaker kommune er befolkningsvekst. Et livskraftig, attraktivt lokalsamfunn utvikler sine kvaliteter til beste for innbyggerne og ekspanderer." Detti æ resepta frå rådmænn for åra som kjæm. Da framstå det som sjølmotsigende å foreslå skulenedleggelse i Næroset! Je må bære gjenta "mangfold av atraktive boområder", og "spille på lag med innbyggerne, private og offentlige aktører”!
I tillegg tell naturlig omsætning ta frittliggende bebyggelse og småbruk i Næroset, æ det nå i privat regi regulert et byggefelt her mæ plass tell 60 boenheter. Detti æ i startfasen, mæ to hus bygd og ett solgt. Byggmester Kåshagen ha mæ framtidstru investert mer enn 10 millioner her, ætter at dagens skulebygg kom på plass før 4 år sia! Aksel Harby kunne endelig våge å satse 40 millioner på ny butikk! Midt i Næroset ligg det nå en diger butikk mæ bank og posttjenester, der ælt ha ei åpningstid på sju daar og itte mindre enn hundre timer i vikua! Her stoppe ratt 2000 biler på tur tell og frå fjellet i løpet ta ei hælj. Butikken ha 32 arbesplasser, mæ tell sammen 16 hele årsverk! Næroset ha omlag 150 arbesplasser ta forskjellige slag, i tillegg tell lændbruket. Rektig nok ser vi at ei mekaniske bedrift mæ ca 10 arbeidsplasser nå fløtt frå Åsmarka tell Rudshøgda, men samtidig ha det fløtt ei måken bedrift frå Moelven og tell Næroset. Ælt flyt itte såmmå vægen!

Ætter at Lucky Næroset vart stifte, ha nærosinga bygd 7 mål mæ parkarealer i sentrum. Der kæn gå frå skuleporten gjønnom Trøllparken og 4H øya, og over kanalen tell båthavn mæ enda 3 mål mæ fellesarealer. Anlegget ha slekk som volleyballbane, utescene, bålplass, sanitæranlegg, paviljonger og ymse kreative installasjoner. Det æ grillmuligheter,bord og benker tell mer enn hundre menneskjer. Frå øya gå det tre bruer,ei tell båthavna, ei mot butikken og helsevegen, og ei mot Nærvang og det nye byggefeltet som hette Nærværsverden. Næra, mæ bade og fiskemuligheter, og mange fine holmer,strække seg langflat ei mil mot nord. Samtidig høll a liv i Moælva, der den dræg i vægen sydover frå dæmninga i Næroset. Her svæve fiskeørna trufast hår en sammar, mens kongeørna og hauken oftest te seg fram over åsen i øst. Det æ rett ut i skauen, hell på Næra, sammar som vinter. Det finns løyper og stiger som kæn ta deg rundt i hele Ringsaker. En kjapp skitur frå midt i Næroset, innom lysløypa, så æ du snart oppå der det bli nytt skianlegg tell 15-20 millioner.

Lucky Næroset ha bygd over 4 km hælsevæg , så skulonger og andre kæn gå trygt langsmæ Åsmarkvægen. Hælsevægen æ uten untak anlagt vederlagsfritt over privat eiendom. Takk tell ælle som ha gitt øss den muligheten!
Den siste ta to hælsevægbruer over Moelva vart nylig åpne ved Kvennstugubrua, på 20 årsdagen tell Lucky Næroset. Vægvæsenet ha sputte ti betydelige summer i prosjektet gjønnom mange år, og tell sammars vil dom spe på mæ en ny busslomme neafør brua her. Hælsevægen ha stor betydning før trafikksikkerhet, folkehælse og trivsel i Næroset, bygda som ligg plassert en snau hælvtimes kjøretur frå både Hamar, Gjøvik, Lillehammer og Sjusjøen.
Dæ va litt om mange ting som ha betydning før livskvalitet og attraktivitet i Næroset. Summen ta detti og andre kvaliteter i bygdapositive utgjør da en faktor i et regnestykkje som ende opp mæ at rådmænn vil ta bort Fagernes skule!
Det æ stutt arbesveg frå Næroset tell før eksempel et nytt sjukehus ved Mjøsbrua, men det æ det grusamt å sende en 6-åring like langt åleine på bussen. Kæn itte noon mæ truverdighet og tyngde førklare før rådmænn at det æ mange gonger større mulighet før å få småbarnsfamiler inn på et byggefelt der skula ligg ved sia ta barnehagen 200 meter frå heme?
”Et livskraftig, attraktivt lokalsamfunn utvikler sine kvaliteter til beste for innbyggerne og ekspanderer." Kjære rådmænn, å mere meine du at vi må by på før vi nå opp her?

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags