Å lære så klart

Av
DEL

Leserbrev«Læring skal være fylt av glede og spenning. Det er livets største eventyr, det er en illustrert reise inn i sinnene til de edle og de lærde.» Taylor Caldwell

Vi lærer hele livet. Jeg, som Arbeiderparti politiker både i kommunen og etter valget også i Innlandet fylke er opptatt av å gi barna våre de beste muligheter til å tilegne seg nyttig kunnskap. Læring skal være glede og spenning.

Barnehagen er med på å gi en god start i iveren etter å lære. Gjennom leke og undring tilegnes det mye kunnskap. Noe av det beste jeg vet, er når vår datter på fem år lyser opp og ivrig forteller alt det spennende de har gjort i barnehagen, mens
middagen spises.
Full barnehagedekning, fokus på kvalitet og dyktige ansatte skal kjennetegne barnehagene i Ringsaker. Det skal være læring gjennom lek!

Praten rundt middagsbordet fortsetter og nå er det vår datter i tredje klasse som har mye å fortelle fra en innholdsrik dag. I Padden er på plass og gir nye og spennende muligheter for god læring. Jeg er stolt av den utviklingen vi har fått til på læringsresultater i Ringsaker, med dyktige ansatte.

Det skal være kvalitet på læringen vi gir og dermed er det super viktig at bl.a. forskning er med på å gi oss innspill og signaler på hvordan vi på best mulig måte kan få den beste skolen.

Jeg er opptatt av både det skolefaglige, men også det sosiale og skolemiljøet. Disse to tingene henger tett sammen. Tilpasset opplæring, en styrking av skolehelsetjenesten, økt fokus på psykisk helse – er noen av de tingene vi er opptatt av.

En helhetlig skoledag og tilnærmet leksefri skole mener jeg kan være med å utvikle skolen mer. Når skoledagen er slutt, er også skolearbeidet ferdig. Det som ev. gjenstår er noe leselekse – for der er mengdetrening nødvendig!

Arbeiderpartiet mener også at et sunt og enkelt måltid vil være riktig, dette er en kostnad det statlige nivået må være med på å åta.

Barnehage og skole skal prioriteres! I Ringsaker har vi brukt store summer på både barnehage og skolebygging – det skal vi fortsette med. De neste utbyggingsprosjektene skal planlegges og prioriteres, med særlig fokus på ungdomsskolene.

Det gode arbeidet som gjøres på skolen i Ringsaker er med på å heve grunnskolepoengene elevene våre går ut med og det er positivt for gjennomføringen av videregående.

Det offentlige skal gjøre alt for å ha en fellesskole der alle blir sett, respektert og verdsatt. Der ulike måter å lære på står i fokus og vi alltid skal strekke oss litt til for å bli enda bedre!

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags