«Alle skal med» er fortsatt like viktig

Et samfunn med sterkere fellesskap

Et samfunn med sterkere fellesskap Foto:

Av
DEL

LeserbrevEt velbrukt uttrykk – men stadig like viktig. Samfunnsutviklingen kjører fram individets rettigheter – gjør det at det blir mindre plass til det kollektive og fellesskapet?

Sosialdemokratiets verdier ligger til grunn og det er grunn til å være stolt av dette tankesettet:
Sosialdemokrati er i vår tid en ideologi som vektlegger betydningen av individuell frihet og anser en relativt høy grad av politisk eller demokratisk kontroll med markedsøkonomien.

Med utgangspunkt i hensynet til individets frihet – og en likest mulig fordeling av slik frihet – går sosialdemokrater derfor inn for at staten skal jevne ut sosiale og økonomiske forskjeller

Økte forskjeller

Det skjer noe med samfunnet vårt. Sakte men sikkert sniker det seg inn endringer, som påvirker oss og som fører til større ulikheter, fattigdom og forskjeller mellom oss øker. Pensjonen har stått stille, feriepengene til arbeidsledige er tatt bort, kutt i reisefradraget for pendlere, tilskuddet til behandling for kronisk syke er tatt bort – lista er mye lengere! Dette er noe av prisen vi må betale, for at de aller rikeste i samfunnet skal få betydelig skattelette.

Muligheter for alle

Alle skal ha muligheter og det skal være plass til å heie fram de individuelle mulighetene og engasjement til den enkelte.
Samtidig skal vi være obs på: Forskjellene i Norge øker bl.a. det er for mange som står utenfor arbeidslivet. Dermed er det flere lavinntektshusholdninger og barnefattigdommen øker. Arbeiderpartiet mener arbeid og offentlig finansiert skole, helse og velferd er den beste nøkkelen til å bekjempe fattigdom.

For at velferdsstaten skal fungere og ha muligheten til å gi nødvendig støtte – trenger vi at alle yter etter evne. Vi må gi flere muligheten til å bli del aktive i arbeidsmarkedet.
Vi må bli flinkere til å legge til rette, slik at enda flere kan bidra med sine evner - vi har ikke råd til å ikke inkludere! Vi skal ha et samfunn som er for alle, ikke bare for de få.

Velferdsstaten

Samfunnet må ha evne å gi muligheter og støtte opp under se som trenger det lille ekstra. Som trenger at storsamfunnet og velferdsstaten, vi er så stole av, stiller opp og har riktige tiltak i verktøykassa. Vi har et ansvar i å hjelpe de som trenger det!
Velferdssamfunnet har utviklet seg. Vi stiller større krav og det må leveres. Å utelate noen og la de mest størst lommebok få kjøpe seg til tjenester er ikke riktig.

Dermed er utviklingen dagens regjering legger opp til, der stadig flere velferdstjenester legges ut på anbud og privatiseres, på sikt en svekkelse av velferdssamfunnet. Har det offentlige velferdssamfunnet evne og mulighet til å tilby de gode tjenestene til alle – med en stadig økende privatisering.

Arbeiderpartiets visjon er en rettferdig verden uten fattigdom og i fred, der menneskene er frie, likestilte og har innflytelse på sine liv. Alle mennesker er unike, uerstattelige og like mye verdt. Hver av oss skal ha muligheten til å leve gode liv, i små og store fellesskap. Vi vil ha et samfunn basert på frihet, solidaritet og like muligheter for alle.

Vår politikk er klar: Vi vil ha mindre forskjeller, vi vil ha sterkere fellesskap – det trenger samfunnet vårt.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags