Åpen folkekirke for folk flest

Av
DEL

LeserbrevFolkekirka står sterkt i bispedømmet vårt, og kirkevalget berører egentlig de fleste. Der stortingspolitikerne tidligere tok de nasjonalkirkelige avgjørelsene, er dette nå overlatt Kirkemøtet som består av alle landets bispedømmeråd. Stemmer du på Åpen folkekirke ved bispedømmerådsvalget, stemmer du på dem som ønsker å videreføre den åpne og brede folkekirka inn i ei ny tid.

Dag Landmark spør i et debattinnlegg her i avisa om Åpen folkekirke er en pervers liste? Nå sirkulerer et nytt innlegg der han gir inntrykk av at Åpen folkekirke ønsker en mest mulig sentralstyrt kirke. Begge deler er feil. Åpen folkekirke arbeider for at Den norske kirke skal videreutvikles som en åpen og demokratisk folkekirke. Derfor håper vi også at flest mulig medlemmer fra 15 år og oppover stemmer ved kirkevalget, og gjerne stemmer Åpen folkekirke.

Åpen folkekirke slår fast i sitt valgprogram at kirken skal være lokalt forankret og til stede der folk bor, og kirken skal ha en effektiv ressursbruk som sikrer lokalkirken. Som leder av programkomiteen i Åpen folkekirke kjenner jeg godt til hva Åpen folkekirke går til valg på. Overskrifter som kirken midt i livet, kirken som møteplass, kirken som kulturbærer, kirkens stemme i samfunnet og kirken som arbeidsplass sier noe om hva vi er opptatt av. Åpen folkekirke sørget i forrige valgperiode for at homofile og lesbiske endelig kunne gifte seg i kirken. Nå vil vi ha flere åpne kirker! Så hva er det som uroer Landmark? Jo, han er først og fremst opptatt av hvilket organ som skal ha arbeidsgiveransvaret for kirkens ansatte.

Åpen folkekirke er fullt klar over at det i kommende valgperiode må tas grep om ny kirkeordning, og sier noe om dette i sitt program. Men de konkluderer ikke med hvilket organ som skal sitte med arbeidsgiveransvaret. Det avhenger av de rammer ny trossamfunnslov gir og de utredninger blant annet Kirkerådet presenterer. Dette er ikke klart. Både for meg som prest, og Landmark som tidligere kirkeverge, griper dette rett inn i interne arbeidsforhold. Men det overordnede spørsmålet for kirkemedlemmene som skal stemme nå er ikke hvor man plasserer arbeidsgiveransvaret, men å sørge for en kirkeordning som bevarer og videreutvikler kirkens preg av bred, åpen folkekirke. Skal vi utvikle lokalkirka, må vi utnytte de gode og stolte tradisjonene vi har i Hamar bispedømme, med biskoper som har gått foran – og med folk som kjenner tilhørighet til kirken sin i glede og i sorg, og som tar ansvar – både ansatte og frivillige.

Da må vi ikke, som Landmark, sette det lokale soknet og bispedømmet opp mot hverandre. Ingen av oss ønsker en sentralstyrt kirke, heller ikke Åpen folkekirke. Men vi ønsker å videreføre folkekirka slik vi kjenner den, og videreutvikle den med nye muligheter ut fra nye rammer, inn i ei ny tid. Det kan folk bidra til ved å stemme ved kirkevalget – og Åpen folkekirke vil være deres stemme.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags