Åpent brev til kommunalsjef for helse- og omsorg i Ringsaker: Vurderer du stillingen din?

Av
DEL

LeserbrevSå er bevisene kommet: De alvorlige avvikene ved sykehjemmene i Ringsaker er kommet fram i full offentlighet.

Og folk med erfaringer, enten som pårørende eller pasienter, trekker et lettelsens sukk. Endelig er de uverdige forholdene som vi så lenge har fått beskrivelser om, kommet fram i lyset.
Det er Ringsaker Blad som har hatt tilgang til avviksmeldingene som kan blottlegge de uverdige forhold ved sykehjem i Ringsaker, forhold som ingen har vist ansvar for og tatt tak i. Her avdekkes ulovlig tvang, vold, trusler, uansvarlig medisinering og rot. Og det har gått over mange år. Ringsaker Pensjonistparti har stadig påpekt uakseptable forhold i eldreomsorgen.

Det har likevel ikke vært mye innrømmelser eller selvkritikk å få fra helse-og omsorgssjef. Tvert imot uttaler han til Ringsaker Pensjonistparti at en offentlig rapport som omhandler helse- og omsorg i Ringsaker, (Kostra-rapporten) er «vanvittig bra».
I sin begeistring synes han å glemme det som skjer på sykehjemmene. Her er ikke mindre enn 1053 hendelser avviksført så langt i 2019! I løpet av de siste seks år er det avdekket ikke mindre enn 4825 avvik. Så ingen kan si at han ikke har visst om forholdene. Men i følge hans uttalelser, er det trygt å være pasient ved sykehjem i Ringsaker. Vi skal ikke gå inn på enkelttilfeller. Mange er av en så grov art, at det er vanskelig å forstå. Skal denne ukulturen bestå, har Ringsakers eldre ingen grunn til å glede seg til tiden med helseomsorg. Det burde nå ikke mangle på oppgaver for kontrollkomiteen i kommunen. De uverdige forholdene er og blir et lederansvar å rydde opp i.
Ringsaker Pensjonistparti spør derfor: Vurderer du stillingen din, kommunalsjef helse- og omsorg i Ringsaker Sverre Rudjord?

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags