Boi­kott av Ringsakergallaen

Av
DEL

LeserbrevDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Først får jeg si som sant er, jeg har aldri sagt at jeg boikotter Ringsakergallaen. Ønsker å være litt mer nyansert i den offentlige debatten enn å bruke ordet som boikott til en galla i verdensperspektiv som er ganske ubetydelig. Konflikter som Israel og Palestina er verdt å bruke ord som boikott. Men ordet boikott får media ta på sin egen kappe i denne saken, jeg trodde tidligere kommunestyre representanter hadde mer erfaring fra media enn å tru alt man leser, hører eller ser. For vi som har vært ute en vinterdag før i lokal media, vet at det finnes kreative journalister med kjappe overskrifter. Senest i høst måtte HA offentlig gå ut å beklage til Ringsaker MDG, når de hadde overskriften. Nei til Mjøssykehuset, for å skrive under pluss abonnement at vi ikke var mot et Mjøssykehuset plassert ved Mjøsbrua. Jeg har respekt for min tidligere politiske kollega i kommunestyre og hans mening i Ringsaker Blad om nøkternhet på Ringsakergallaen. At han underes over mitt utsagn om at markeringen med overrekkelser av de forskjellige prisene kunne vært gjort på en annen måte. Bare fordi det var riktig for 10 år siden, er det ikke sikkert at det er riktig nå. Og mest sannsynlig vil hans partis meninger være en av grunner til at han ikke er en del av den politiske topp i Ringsaker kommune nå. Vi trenger fornying av tankegods i kommunal drift når det gjelder klima og miljø utfordringene vi står ovenfor, dette trengs det penger for å få til. Vi mistet to politiske partier ved forrige kommunevalg, og et kom til. Et rent politisk flertall i kommunen falt ved forrige valg og nå stilles det mer kritiske spørsmål til kommunens pengebruk enn jeg har opplevd i mine 4 år som lokalpolitiker. Jeg er helt sikker på at man bør gå etter større poster enn Ringsakergallaen på kommunebudsjettet hvis det skal monne skikkelig, men alle bekker små blir en stor å. Det er ingen tvil om at kultur sitt budsjett har mange doblet de siste 10 årene, å mye bra kommer befolkningen til gode som offentlig gratis arrangementer. Altfor mange kultur arrangementer blir oppfattet som meget kostbart for bare få innbyggere i kommunen.

Slik jeg har for­stått var fak­tisk nes­ten ¼ av for­mann­ska­pets in­vi­ter­te politikere ikke til stede på Ringsakergallaen, sik­ker av for­skjel­li­ge grun­ner, men det er kan­skje et sig­nal råd­man­nen skal mer­ke seg. Jeg øns­ket ikke å del­ta for­di jeg vet hvor van­ske­lig våre pri­ori­te­rer med råd­man­nens for­slag til bud­sjett var i fjor, med kut­ting av bud­sjett på 48,7 mil­li­o­ner og i år er det ven­tet sto­re kutt også. Så da føl­tes det feil å kutte fra de sva­kes­te den ene må­ne­den for å fei­re de beste av de beste den nes­te må­ne­den. Vel og bra er pri­ser til våre inn­byg­ge­re som ut­mer­ker seg po­si­tivt, dis­se kun­ne blitt hed­ret på Rings­aker se­mi­na­ret med over 200 gjes­ter på Prøy­sen­hu­set om un­der en må­ned. Det jeg sav­ner mest er hver­dagshel­te­ne i sam­fun­net, når skal de få en stor takk?

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags