Den røde rødfargen

Av
DEL

LeserbrevJeg ser at den nye varaordføreren i Ringsaker varsler at vi «beveger oss i en enda rødere retning « i de neste fire årene. Ringsakers blads gode kommentator har vanskeligheter med å finne denne fargen i de utsagnene som er kommet fra Ap, SV og MDG. Det samme har jeg.

Utsagnet indikerer politisk at de tre partiene skal stå sammen i kampen for rettferdighet mot kapitalismens urettferdighet. (Dette humoristisk sagt.) Rødfargen varsler også fare – stopp opp, se deg for, vent .-Når jeg heiser det norske flagget forbinder jeg fargen med kjærlighet, forståelse, medfølelse. Jeg våger å tro at også disse egenskapene ligger som et fundament bak de strengt politiske utsagnene som partiene kommer med. – Ingen kursendring, klimanøytral kommune, jordvern, bredbånd, gratis skolemåltid, bedre økonomien for barnefamilier med lav inntekt, osv. Alt dette er naturlig vis vel og bra.
Men savner jeg noe i disse planene? Ja, jeg ser i referatene ingenting om eldreomsorg, elever som faller utenfor i skoleløpet sitt, barnevern. Er det en forglemmelse eller er det en bevisst politikk. Det er i så tilfelle ganske forbausende at disse styringspartiene ikke har omsorgspolitikken høyt opp på sine prioriteringslister.

Jeg drister meg til å foreslå at de bøter på dette ved i første omgang å finne plass for økte bevilgninger til opprettelse av nye stillinger for sykepleiere ved sykehjemmene våre. Som jeg har nevnt i et tidligere innlegg i avisa er underbemanningen ved sykehjemmene iøynefallende. Dette går naturligvis utover de tilsatte, og de gamle.
Jeg har sett at pensjonistpartiet har fremmet forslag som kunne ha bedret situasjonen,
men uten hell. Dere kan be ordfører og finansrådmann avsette penger til økte bevilgninger på dette feltet – øverst på utgiftsbudsjettet for neste år. Vanskeligere er det ikke. Det er spørsmål om å prioritere. Så er det opp til kommunestyre å reduser
andre budsjettposter.

Jeg er glad for pensjonistpartiets reaksjon og engasjement og er foreløpig skuffet over andre partiers taushet i denne sammenheng. Det hadde vært fint om vår ordfører hadde kommet på banen.

En forskergruppe ved Sykehuset innlandet har undersøkt forekomst og forløp av bl.a. angst hos pasienter med demens. 40 prosent av de 80000 som har demens bor på sykehjem. Mange av disse er plaget med ensomhetsfølelse og angst. For å lindre på dette er det ikke nok med mer eller mindre tilfeldig besøk av humanitære lag og organisasjoner. Det trengs daglig oppfølging for å skape trygghet og mening med tilværelsen. Med den bemanningen en har nå er det ikke mulig for sykepleierne å følge opp dette på en tilfredsstillende måte. Jeg inviterer Ringsaker til å ble en foregangskommune på dette område.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags