Enda flere rapporter redder ikke fastlegekrisen

Av
DEL

LeserbrevFastlegeordningen er i krise. Det viste evalueringsrapporten for fastlegeordningen, som kom onsdag 5. september. Men det visste vi jo fra før. Det er kommet mange rapporter nå som viser at ordningen er under sterkt press. For få vil bli fastleger og for mange vil slutte. Store oppgavemengder og en krevende koordineringsrolle skaper ikke bare utbrente fastleger som kjemper mot følelsen av utilstrekkelighet. Det skaper også høye ventetider og redusert kvalitet i tilbudet. I kombinasjon med at kommersielle tilbud som Dr. Dropin etablerer seg – som for øvrig nylig fikk sterk kritikk fra Rådet for legeetikk – står vi overfor en av de største truslene mot vår felles helsetjeneste.


Kort fortalt er fastlegeordningen ikke lenger bærekraftig. For å klare å løse denne krisen nytter det ikke å dra ut tiden med å bestille flere tidkrevende rapporter som slår fast alvoret vi i Arbeiderpartiet for lengst har tatt innover oss. Ordningen er underfinansiert. Fastlegene har fått for mange nye oppgaver, uten at man har tatt noe bort.


Regjeringen har dessverre ikke vist noen vilje til å løse fastlegekrisen. Det lille handlingsrommet de hadde i årets budsjett ble spist opp av bompengeforliket. Arbeiderpartiet foreslo 700 millioner til 400 nye rekrutteringsstillinger i årets statsbudsjett. Det er viktig for å få flere nye fastleger. Ordningen er også underfinansiert. Derfor trengs det penger til å sikre en levelig hverdag til alle de som nå går og tenker på å forlate fastlegejobben. I kommunene har vi foreslått ordninger som gjør det lettere å kombinere et normalt hverdagsliv, barn og fritid, med den viktige jobben som fastlege. Dette vil vi fortsette med i kommunene vi får styre. Men staten må også ta sitt ansvar. Staten det er deg Bent Høie!


For krisen må løses nå. Ikke i en strategi, rapport, melding eller handlingsplan en gang i 2020. Fastlegeordningen er en av helsetjenestens mest sentrale bærebjelker. For at den også skal være det i fremtiden må vi lage nye rekrutteringsstillinger, og få på plass ordninger som gjør hverdagen enklere for de som er fastleger nå. Det haster, for både overarbeidede fastleger og for innbyggerne våre.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags