Er særbehandling ved eie av elbiler riktig?

Av
DEL

LeserbrevMange tror at produksjon av El-biler er av nyere dato. Det er ikke riktig, for de første El-bilene ble laget fra midten av 1800 tallet. Denne produksjonen ble nærmest kuttet ut rundt 1900 tallet grunnet begrenset rekkevidde og for dårlig motorytelse. Det var noen elektriske busser i Norge i bruk fra litt før første verdenskrig og til og med andre verdenskrig. De siste ble vel borte i 1968. Ellers så hadde vi en liten produksjon av EL-bilen Think (ca. 2000) i Norge. En større interesse for dette med EL-biler kom tilbake i Norge i begynnelsen av 2000 tallet og etter hvert så har det blitt svært mange EL-biler spesielt fra 2010 og fram til nå. Er vel i dag ca. 140 000 EL-biler i Norge!

Er alt såre vel og redningen for verden at nordmennene skaffer seg El-biler? Selv om alle nordmenn skaffer seg en EL-bil så husk at vi er ikke flere innbyggere i Norge enn ca. halvparten av det som bor i London. El-bileiere hvorfor skal de særbehandles?
EL-biler har fritak for engangsavgift – nullsats for merverdiavgift ved kjøp – redusert årsavgift – gratis parkering på mange kommunale parkeringsplasser – fritak for bompenger – adgang til å kjøre i kollektivfelt – gratis å kjøre riksferge + må betale persontakst eller betale MC takst hvis det er billigere enn persontaksten. Gratis lading på mange stasjoner. Mine spørsmål blir da?
Er det riktig at denne gruppen slipper unna å betale merverdiavgift og engangsavgift på El-biler som kunne gitt store inntekter til staten? Er det riktig at de får redusert årsavgift på denne type bil, for en bil er vel en bil? Hvorfor gratis parkering på mange parkeringsplasser for den tar vel like mye plass som andre biler? Med den tyngden en EL-bil har så vil den gi mer svevestøv enn lettere biler, og er det da riktig at denne form for forurensning skal honoreres mens annen forurensning skal straffes, og hva med batterier som ikke fungerer lenger, for hva slags mottaksapparat og håndtering har vi for det, og er det noen gjenvinning på det i dag som tilsier at dette bør være gratis? Hvis alle etter hvert skal kjøre EL-bil hvor skal vi ta strømmen fra? Skal vi bygge ut med mer vindmøller, bygge ut flere vassdrag, importere strøm fra atom og kullkraftverk? Hvor miljøvennlig er det? Er det riktig at andre skal subsidiere både strøm og det øvrige bilholdet for denne gruppen? Hva med å bruke kollektivfeltene for El-biler med så mange EL-biler som det har blitt nå, og hva har det å si for folks ønske om å bruke mer kollektivt hvis man også med det må sitte i kø? Er det solidarisk at staten bidrar med dette for noen og straffer andre med høye avgifter?
Dette er en merkelig politikk å holde på med denne særbehandling av denne gruppen som er helt meningsløs og som lager vel så store utfordringer som bileiere av diesel- eller bensinbiler i Norge. Nå er tiden inne for å behandle alle bileiere mer likt i Norge!

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags