Etter valget - du som politiker har tatt på deg en viktig samfunnsoppgave!

Olav Neerland

Olav Neerland Foto:

Av
DEL

LeserbrevTakk for at du stiller opp for oss. Vi tror at du ønsker å gjøre din kommune til en bedre kommune å leve og jobbe i.
FO er fag – og profesjonsforbundet for sosionomer, barnevernspedagoger, vernepleiere og velferdsvitere. Våre tillitsvalgte har god kunnskap om kommunens mest utsatte grupper. Våre medlemmer jobber i helse- og sosialsektoren, i barnevernet, i tjenester til personer med utviklingshemning, i rusomsorgen, i psykisk helsevern, i eldreomsorgen, i arbeid med flyktninger og i NAV.
Vi vil gjerne gi deg noen råd på vegen som kommunestyrerepresentant. Vi vet det er harde prioriteringer, og vi mener disse sakene må prioriteres høyt:


• Styrk barnevernet.
Våre medlemmer forteller om en arbeidshverdag der de sliter med å strekke til fordi de er for få på jobb. Vi må ha tid til å skape gode relasjoner til barn og familier som sliter, slik at vi kan være gode hjelpere. Vi må også ha tid til veiledning og styrking av vår kompetanse. Innfør bemanningsnorm – maks 15 barn pr. ansatt.


• Sats på trygt oppvekstmiljø.
Stadig flere unge sliter sosialt eller med psykiske vansker. Barn og unge trenger å møte personer som kjenner miljøene, voksne som tidlig ser tegn på negativ utvikling og gjør noe med det. Miljøterapeuter i skolen og utekontakter er eksempler på slike trygge voksne.
• Gi personer med utviklingshemning mulighet til å delta på lik linje med andre. Rett kompetanse er avgjørende for tjenester med god kvalitet, og nok folk på jobb er avgjørende for at brukeren blir sett og får nødvendig oppfølging. Vernepleiere er helse- og sosialarbeidere, de er spesialister på tjenester til mennesker med utviklingshemming, funksjonshemning, selvbestemmelse og menneskerettigheter. Derfor er det viktig at vernepleierbemanningen styrkes.


• Bekjemp fattigdom.
Barnefattigdommen øker. Å holde barnetrygden utenfor beregning av sosialhjelp gir litt mer å rutte med for dem som har minst, og motvirker økte forskjeller.


• Behold velferdstjenestene i kommunal regi.
Ikke overlat velferd til kommersielle aktører. Kommunale tjenester sikrer deg kontroll over tilbudet, og gir de ansatte trygge lønns- og arbeidsvilkår.


• Gi oss trygghet på jobben.
Du er vår arbeidsgiver. Vi vil ha det trygt på jobben. Våre medlemmer er de yrkesgrupper som er mest utsatt for trusler, vold og hets. Vi ønsker at du skal stå opp for oss når vi trenger det.

Du har påtatt deg en viktig rolle med å styre kommunen. Vi har en unik kunnskap og kompetanse om det som rører seg i velferdstjenestene. Vi vet mye om hvordan de som sliter mest i samfunnet vårt har det, og hva som kan gjøre deres liv bedre. Vi ser fram til et godt samarbeid.

Lykke til i jobben med å gjøre Hedmarks-kommunene til et godt sted å leve og arbeide i!

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags