Fagforbundet Hedmark krever at deltidskrisa løses

Av
DEL

Leserbrev

Fagforbundet Hedmark vil oppfordre våre medlemmer til å stemme fram politikere som vil det samme som oss i saker som er viktige for våre medlemmer. Ved høstens kommune- og fylkestingsvalg skal mange av våre medlemmer velge våre egne arbeidsgivere. Kommunepolitikerne avgjør om våre medlemmer skal ha trygge jobber, hele stillinger og god pensjon. Lokalpolitikerne bestemmer om vi som innbyggere skal få gode velferdstjenester. Derfor engasjerer vi i Fagforbundet Hedmark oss i valgkampen.
Vi vil mobilisere våre nesten 19 000 medlemmer til å stemme på politikere og partier som velger bedre velferd framfor skattekutt, og gode offentlige tjenester framfor privatisering. Dessuten ønsker vi folkevalgte som tar ansvar for ansattes lønns- og arbeidsvilkår. Vi vil ha ordførere som er gode arbeidsgivere og seriøse oppdragsgivere.

Rett til hele og faste stillinger
Retten til hele og faste stillinger er Fagforbundet Hedmarks viktigste sak i årets valgkamp. Det er et samfunnsproblem at 70 til 80 prosent av de ansatte i helse- og omsorgstjenestene jobber deltid. Andelen er høy også innen renhold, skolefritidsordning og tekniske tjenester.
I dag er det en deltidskrise i kommunal pleie og omsorg. Dette bekreftes av en gjennomgang av alle utlyste helsefagarbeiderstillinger i Norge, utført for Fagforbundet. Blant mer enn 2.200 utlyste helsefagarbeiderstillinger i mars, april og mai, var bare 15 prosent heltidsstillinger. Det blir faktisk lyst ut flere jobber med en stillingsbrøk på mindre enn 20 prosent, enn heltidsstillinger. Dette skjer til tross for at vi vet at vi innen 2035 vil mangle flere titalls tusen helsearbeidere.

Fagforbundet Hedmark vil derfor gjøre årets lokalvalgkamp til en kamp mot deltidskrisa. Det er uverdig at mange tusen fagarbeidere har så små stillinger at de ikke får ei lønn å leve av. Deltidskrisa fører til dårligere omsorg for brukerne av helse- og omsorgstjenesten, svekket rekruttering av helsepersonell og uklok bruk av velferdskronene.
Vi vil velge politikere som vil skape en heltidskultur og som forplikter seg til å prioritere større stillinger og styrket kompetanse.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags