Fra barnevern til familievern

Av
DEL

LeserbrevDet er tragisk å se hvordan en del norske foreldre opplever barneverntjenesten som vi har i dette landet. Flere saker med norske foreldre blir tatt opp i EMD (Den Europeiske Menneskerettighetsdomstol). En sak som Dagbladet sendte på nettet, viser at Norge sender en hel delegasjon på 8-9 jurister i mot denne moren. Ikke hadde de gode saklige argumenter heller (i hvert fall ikke i det vi fikk se på denne videoen). Tragisk var det også å se, at positive rapporter fra tiden babyen ble født, og var på sykehuset, ikke ble tatt med da fosterforeldrene fikk adoptere sønnen hennes. Heller ikke ble en positiv rapport fra jordmor lagt fram.

Barnevernet skjuler seg bak taushetsplikten sin. Er det virkelig slik barnevernet jobber! De prøver å få til en dårlig historie. En halv sannhet kan aldri bli en hel sannhet. Ved å utelate positive rapporter, så viser det at barnevernet har en agenda. Det er da ikke deres valgspråk «Barnets beste» som skjer, for et barn har i utgangspunktet best av å vokse opp med sine foreldre, så langt det er mulig. Det virker rett og slett som at barnevernet misbruker makta si og bevisst bryter loven i en del tilfeller, som i denne saken. Kontakten mellom saksbehandler og fostermor i denne saken, var på vennskapsnivå, hvor tekstmeldinger avsluttes med klemmer (skrevet). Det prøvde barnevernet å benekte.

Partiet De Kristne (PDK) ønsker heller å ha et Familievern i stedet for barnevern. PDK ønsker også å ha familiehjelp til barnefamilier som sliter en periode. Norsk barnevern har vist i en del tilfeller at de tar barna fra foreldrene, før hjelpetiltak er gjort. Det er helt i mot deres egen lov (barnevernloven) som de er satt til å forvalte. Omsorgsovertakelse skal være siste utvei.

Det er ikke første gangen at norsk barnevern er i fokus. I store deler av verden gikk veldig mange mennesker i demonstrasjonstog mot norsk barnevern, for noen få år siden. Heldigvis så fungerer ikke barnevernet ellers i Europa på samme måten, slik at folk i Europa (og andre deler av verden) ser hvordan barnevernet i Norge fungerer på en lite adekvat måte.

Til høsten har vi valg igjen!

Stem på Partiet De Kristne for å få en forandring i familiepolitikken i landet vårt! Det trenger norske barn. Det trenger norske foreldre.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags