Fra flertallstyranni til demokrati?

Av
DEL

LeserbrevRingsaker Senterparti er tydelig på sitt hovedmål om å få ordførerplassen, og at valg av samarbeidspartier avgjøres først etter valget. Ap omtaler dette som useriøst, men er nok selv mer ytterliggående her. Ap ønsker seg ikke bare ordførerplass, men også varaordfører, komitéledere og suveren makt slik de har i dag. Ap velger også akkurat som alle andre sine samarbeidspartnere etter valget for å sikre ønsket fordeling av posisjoner.
I dag fungerer kommunestyret, der Ap har 21 av 41 plasser, i realiteten som et «flertallsdiktatur». Ap delegerer i praksis sin makt til rådmannen, og med absolutt flertall garanterer de for at rådmannens innstilling ikke rokkes ved av opposisjonen. Dette det er sløsing med kommunestyrets intellektuelle ressurs. Kommunenes sentralforbund påpeker i sin faglitteratur viktigheten av å lytte til opposisjonen. Kjære ordfører, vi skulle gjerne sett dette i praksis. Kommunestyret kunne ha vært et fungerende fellesskap, uten fokus på partipolitisk fiendskap, og vi kunne jobbet fram gode løsninger sammen.
Det er forsket mye på endringer som skjer hos dem som får stor makt og beholder makten over tid. Idealisme vil utfordres av egoisme, mens et ønske om å yte gjerne endres til et ønske om å nyte. Det synes som Aps sosialdemokratisk idealisme nå dreier mot knefall for kapital og materialisme, mens kampen for grasrota og de svakeste avtar.
Ap framstår i dag som makelig tilbakelent og viljeløst. I vår mangfoldige kommunen har svært få av de saker vi behandler sitt utspring i flertallets egne ideer. Ap bekjemper opposisjonen, men driver knapt nok egen politikk. Et Ap med politiske ambisjoner kunne fremmet egne forslag og vedtatt alle sine saker de måtte mene er til kommunens beste. Hvor blir det egentlig av engasjement, kritisk tenkning og etterlevelse av rollen som tilsyn med forvaltningen? Finnes det politiske ambisjoner utover å delegere kommunens utvikling til administrasjonen? Ikke en eneste sak har Ap fremmet med interpellasjon i kommunestyret de siste fire år. Jeg har, på vegne av mine velgere, benyttet interpellasjon for å få egne saker på dagsorden en rekke ganger. Årsaken er ambisjoner om å være mer enn passiv pynt i forsamlingen. Jeg har stiller nå meg bak Pensjonistpartiets program. Jeg vil bruke det samme kritiske blikk i mitt politiske virke, og jobbe for å fremme demokratiet, gode tilbud og god omsorg i hele Ringsaker.
Vi er helt avhengig av endret sammensetning for å få et produktivt kommunestyre, der de folkevalgte må legge fram gode vurderinger og argumenter for å vinne en sak.
Med håp om et fungerende demokrati ønsker jeg godt valg!

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags