Helse – og omsorgstjeneste i Ringsaker

Av
DEL

LeserbrevRingsaker FRP ønsker utbygging av de sykehjemsplasser som trengs i vår kommune og for dem som må/vil benytte seg av dette tilbudet. Vi støtter selvsagt bygging av Moelv sykehjem!
Omsorgsboliger og hjemmebaserte tjenester er svært viktig for det framtidige omsorgsarbeidet. Er veldig lurt av vår kommune å bygge sykehjem og omsorgsboliger nå hvor dagens regjering blant annet støtter med nærmere 70 % av kostnadene til heldøgns omsorgsplasser for å bygge flere sårt trengte sykehjemsplasser.
I omsorgsboliger har brukere i stor grad mulighet for å greie seg selv eller ved avtalt ønske om tilsyn.
Hjemmebaserte tjenester er et viktig tilbud for dem som ønsker det. Mange ønsker å bo lenger hjemme og være mer sin egen herre og ikke minst være i kjente og for det som for mange føles som tryggere tilværelse for dem. Dette er også en langt billigere og mer fleksibel løsning enn en sykehjemsplass. En sykehjemsplass koster ca. 1,2 millioner i året, mens en hjemmebasert tjeneste vil koste ca. 400 000 kroner i året.
I en hjemmebasert tjeneste så er det viktig med bruk av velferdsteknologi som er vesentlig for å få en trygg og god tjeneste for brukere, og ikke minst at de pårørende føler trygghet med denne tjenesten for sine nærmeste. Her er det digitale varslinger når de trenger hjelp og mange gode hjelpemuligheter ellers man får til rådighet i hjemmet. Dette mener vi er framtidens omsorgsarbeid. Frivillighetsarbeid blir viktigere og viktigere i det framtidige omsorgsarbeidet. Viktig at de som føler at de har mulighet kan være med å bidra her. Aktivisering i forskjellige former og kulturelle ting er viktige faktorer. FRP ønsker seg mer av dette.
Maten til sykehjemmene kommer fra et stort felleskjøkken på Tømmerli i Br.dal. De som bor i omsorgsboliger og de som velger å bo hjemme kan/skal kunne benytte seg av denne ordningen også ved å kunne få det tilkjørt. Vi ønsker på ny å se hvordan dette fungerer kontra det å ha egne kjøkken på sykehjemmene igjen.
Fysisk yngre skadde (kan være de som er blitt skadet i kollisjoner, slagrammede) ønsker FRP en egen avdeling til i kommunen hvor de kan slippe å tilbringe tid sammen med f.eks. demente.
FRP ønsker en statlig finansiert eldreomsorg hvor det ikke er kommunens eller brukers lommebok som er avgjørende for hvor god eldreomsorg du får. Vi kommer til å foreslå dette i neste periode. Her vil det være en masse å hente og gjøre det langt billigere for kommunen samtidig som brukere vil få en god/bedre omsorg.
Husk det er alltid kvaliteten på tjenesten og brukerens behov som må være fokuset. Dette med ensomhet er også viktig i denne sammenheng, det sosiale og ikke minst menneskelig øyekontakt er viktig!

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags