Hjelp, hjelp - valget er over!

Av
DEL

LeserbrevPartiene har strødd om seg med fagre løfter – satsing på skole, skolefrokost, eldreomsorg, arbeidsplasser, klima, barnevern osv. Hvis alt dette skulle innfris, er jeg redd for at kommunebudsjettet ville sprekke. Jeg føler av og til som politikerne vil fortelle velgerne hva de ønsker, i stedet for å spørre velgerne hvordan de har det og hvilke behov de har.

I Ringsaker- som øyensynlig blir godt styrt på mange områder- slår det en at på områder som vedlikehold av eldre skolebygg og veier, barnevern, helse- og eldreomsorg står en del tilbake. Det skal bli spennende å se hvordan dette blir fulgt opp i det kommende kommunestyret – om partiene følger opp sine løfter ved å prioritere bevilgningene slik at kommunen vår rykker opp på «rangstigen» der vi ligger for langt nede. Det er mange som mener at alle partier, ikke minst de som er i opposisjon, har vist liten evne til å markere sine synspunkter. Nå ser det ut til at vi får en koalisjon av partier som i sin ideologi vil prioritere de svakeste gruppene og bruke pengene der det trengs mest.

Du leser partiprogrammene og finner fine ord og klisjeer om hva som prioriteres, men hvor mye som skal avsettes til formålet og hvor pengene skal tas fra, er vanskelig å finne.
Jeg ville ønske at partiene skulle kunne sende sine representanter mer ut der en vet skoen trykker mest, for at de kunne føle på kroppen hvordan situasjonen er. Kanskje det var en idé at partiene for eksempel kunne avsette ressurser til en ukes opphold på våre sykehjem for å se eksakt hvordan forholdene er: arbeidsvilkår for de ansatte, hvordan klientene har det, trivsel og velvære, får de den hjelp de har behov for, eller er oppfølgingen for dårlig. Blir pasientene for mye overlatt til seg selv og sitter meste parten av tiden for på rommet i ensomhet, og må rope om hjelp når de trenger det, og det tar tid før hjelpen kommer blant annet fordi det er underbemanning på sykehjemmet.- Da er det vel sannsynlig at partienes prioriteringer ville bli annerledes.
Jeg har det siste halve året erfart hvordan livet kan fortone seg for pasienter, pårørende og tilsatte ved et av våre sjukehjem. Underbemanningen er påfallende. De tilsatte har ikke tid til å gi de syke og gamle den oppmerksomhet og stell de har behov for – en hånd å holde i – en arm rundt skulderen – et godt blikk – en samtale om hvordan livet har vært – et trøstende ord. Det å gi impulser som kan holde den intellektuelle og åndelige standarden ved like er naturligvis minst like viktig som den fysiske. Dette er stort sett den generasjon som har bygd det samfunnet vi nå kan nyte godt av. De fortjener vel en bedre avslutning på livet når alderdom, demens og sviktende helse blir en del av hverdagen.
Jeg antar at alle politiske partier i Ringsaker er enig i dette. I fall de tviler på min framstilling, bør de, kan de oppsøke sykehjemmene, de eldre, pårørende og ansatte og sette seg inn i situasjonen.
Mitt forslag er at det nye kommunestyret så fort råd er prioriterer dette og avsetter midler til opprettelser av nye sjukepleie-stillinger ved sjukehjemmene i kommunen.
Den nye ressursen bør bindes opp til intellektuell – og åndelig pleie. La Ringsaker bli en ledende kommune på dette området.
Jeg ser fram til at dette skjer og ønsker lykke til.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags