Høyreregjeringen styrer mot en varslet krise eldreomsorgen.

Av
DEL

LeserbrevVi mangler allerede i dag flere tusen sykepleiere. Samtidig får kun halvparten av de kvalifiserte søkerne tilbud om studieplass i sykepleie. Vi går mot en varslet krise i eldreomsorgen, skriver utdanningspolitisk talsperson Martin Henriksen og helsepolitisk talsperson Ingvild Kjerkol (Ap).

Vi går mot en varslet krise.
Kommune- og fylkestingsvalget handler for mange om hva slags arbeidsplasser vi skal ha. For andre om hvilket helsetilbud vi får når vi blir gamle, og om vi må forholde oss til mange ulike pleiere og helsefagarbeidere i møte med kommunale helse- og omsorgstjenester, enten man får tjenester hjemme eller skal bo i eldrebolig.
Derfor er lokalvalget også et valg om hvilket samfunn vi skal ha. Høyreregjeringen ruster ikke Norge for framtida når de ikke klarer å utdanne nok eller holde på de ansatte innenfor de viktige helse- og omsorgsyrkene. Kommunene kan heller ikke ansette helsepersonell som ikke finnes.
20 år frem i tid vil det være dobbelt så mange over 70 år, tre ganger så mange over 80 år og fire ganger så mange over 90 år. Denne økningen er allerede i gang, og fra 2025 vil sykehusene og kommunene begynne å få store utfordringer. Det vi gjør nå avgjør om vi kommer til å lykkes med å håndtere oppgavene som følger med en aldrende befolkning. Hvis vi ikke oppretter nok studieplasser til helsefagene, og ikke får fagfolk til å bli i disse yrkene, går vi mot en varslet krise.

Mange kvalifiserte søkere får ikke studieplass.
Forrige uke kom opptakstallene til høyere utdanning. Av totalt 16 140 kvalifiserte søkere til sykepleiestudiet, fikk bare 7 255 søkere tilbud om studieplass. Det er dramatisk.

Det er positivt at så mange ønsker å bli sykepleiere og helsepersonell, og vi har stort behov for dem. Det er uansvarlig sløsing at så mange blir møtt med en stengt dør som hindrer dem i å skaffe seg en utdanning og bidra til velferdsstaten.

Arbeiderpartiet vil opprette 3000 nye studieplasser i året innen studier som er viktige for å styrke velferdsstaten og fremtidens næringer, som sykepleie og helsefag, lærerutdanning, teknologi, realfag og IKT. Skal vi klare å gi en god eldreomsorg, trenger vi særlig en økning i helse- og omsorgsyrkene.

To av tre helsefagarbeidere jobber deltid.
To av tre helsefagarbeidere jobbet i 2016 deltid, ifølge en rapport fra Statistisk sentralbyrå (SSB). Norske kommuner brukte i 2018 rundt 1,2 milliarder kroner på vikarer. Dette er en økning på 300 millioner kroner siden 2016. Så vet vi også at ti år etter fullført utdanning har hele 1 av 5 sykepleiere forlatt jobben i helsevesenet.
Det er derfor viktig å gjøre sykepleieryrket mer attraktivt ved å få ned vikar- og deltidsstillingene, og styrke heltidskulturen. Arbeiderpartiet vil gi helsefagarbeidere og sykepleiere faste og hele stillinger. Vikarbruken må ned og vi må rekruttere tilbake sykepleiere og helsefagarbeidere som forlater yrket.

Vi må ruste Norge for fremtiden.
Arbeiderpartiet går til valg på flere faste stillinger i kommunene vi styrer, og vi vil opprette langt flere studieplasser og styrke yrkesfagene for å utdanne folkene vi trenger. En stemme på oss er en stemme på 3000 nye studieplasser og flere hele, faste stillinger. En god eldreomsorg og universelle helse- og omsorgstilbud er viktigere enn skattekutt til de som har mest fra før.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags