Ja eller nei til snittmåling?

Stortingsrepresentant Tor Andre Johnsen (FrP)

Stortingsrepresentant Tor Andre Johnsen (FrP) Foto:

Av
DEL

LeserbrevSamferdselsdepartementet har bedt Statens vegvesen, sammen med politiet, om å gjennomgå bruken av såkalt streknings-ATK, som måler farten over en gitt strekning. Hensikten er å begrense bruken av S-ATK.

Noen har reagert sterkt på dette. Enkelte har gått langt i antyde at dette vil bidra til at folk blir drept i trafikken. Det synes jeg er en kynisk og lite konstruktiv måte å argumentere på og bidrar dessverre til en unyansert debatt om et viktig tema. De reagerer for øvrig på feil premisser. For det kan virke som om noen tror vi stoppet all bruk av snittmåling for alltid. Det er feil, vi ønsker bare en litt mere målrettet bruk av virkemiddelet.

Vår politikk er ikke et svart-hvitt ja eller nei til snittmåling. FrP er på ingen måte kategorisk mot snittmåling. Snittmåling kan for eksempel være riktig der det er flere alvorlige ulykker og dødsulykker, men snittmåling må ikke brukes som et generelt overvåkingstiltak for å regulere hastigheten, uavhengig av ulykker.

FrP mener det blir feil å bruke snittmåling som et generelt kontrolltiltak. Det er eksempler på snittmåling på veier hvor det heldigvis ikke er dødsulykker og på helt nyåpnede veier, hvor det absolutt ikke er erfaringsmessig grunnlag for å påstå at det er behov for snittmåling.

Alvorlige ulykker kan skje på omtrent hver eneste vegstrekning i hele landet. Men det er vel ingen som vil mene at det er fornuftige å sette opp snittmåling på hele vegnettet?
Snittmåling kan være riktig på enkelte strekninger, men det er heller ikke et virkemiddel uten ulemper. Det kan bidra til at folk holder for lav fart på strekningen, «kengurukjøring» og muligheter for kødannelse og med farlige forbikjøringer etter kontrollstrekningen.

Vi har mange verktøy i verktøykassen for å nå nullvisjonen. Mer snittmåling er ikke det eneste eller viktigste virkemiddelet. Mer møtefri veg, midtrekkverk, rumlefelt, godt vedlikeholdte veier, utbedring av sideterreng, nye og sikrere biler, god kjøreopplæring og riktige holdninger i trafikken er alle viktige faktorer som bidrar til å redusere antall ulykker og som vi må fortsette å ha fokus på.

Vi må heller ikke glemme at Norge er det tryggeste landet i verden å kjøre bil i. Målrettet og langsiktig trafikksikkerhetsarbeid har gitt resultater. Norge er faktisk det landet i verden med færrest drepte i trafikken per 100.000 innbyggere. Det har heldigvis ikke vært så få hardt skadde og drepte på norske veier siden rett etter andre verdenskrig, og da fantes det knapt biler i Norge.

FrP og regjeringen har stort fokus på trafikksikkerhet. Fakta er at det gode arbeidet vi gjør sammen med blant annet Statens vegvesen og Trygg Trafikk gir meget positive resultater, selv om vi har stoppet snittmåling på noen få vegstrekninger.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags