Kjære Kjersti Røhnebæk, som mener så mangt om MDG

Av
DEL

LeserbrevTakker for ditt engasjement i den lokale samfunnsdebatten. Veldig glad for at vi tar det i den lokale pressen og ikke på Facebook der det ikke finnes «redaktører»

Hvis du leser innlegget med dine grønne øyne og kjærlighet for dyr, skal jeg ikke se bort ifra at du er enig med noe av det som står skrevet. Ja, det er krast leserinnlegg og kan lett misforstås, hvis man vil.

Jeg har hatt appell på Nei til pelsdyroppdrett på Lillehammer to år på rad, og er glad for avgjørelsen om nedlegging av pelsdyrnæringa.

Les innlegget fra Røhnebæk: Hva står egentlig Ringsaker MDG for? Forbud mot animalske produkter?


På ditt spørsmål eller påstand om at MDG vil legge ned hele kjøttbransjen, er svaret nei. Miljøpartiet De Grønne sin nasjonale politikk er ikke å legge ned all kjøttproduksjon. Men ja, vi har engasjerte medlemmer som ønsker dette ut fra kjærlighet og tanke på miljøfotavtrykket mange produksjonsdyr har. Samme som at SP har medlemmer som mener mange forskjellige ting.

De Grønnes mat- og landbrukspolitikk vil gi god dyrevelferd, trygg mat fra lokale ressurser og bøndene lønn til å leve av. Vi vil øke matproduksjonen basert på norske ressurser, blant annet ved å gi bedre støtte til beiting og bruke den mest fruktbare jorda til korn, frukt og grønt. Sikre rimelige inntekter til bøndene, hovedsakelig finansiert ved prisen på produktene gjennom et sterkt tollvern, og bruke støtte til å prioritere små og mellomstore bruk. Premiere miljøvennlig produksjon, god dyrevelferd og bruk av lokale ressurser gjennom tilskuddssystemet. Styrke målene for økologisk produksjon og forbruk og støtte opp under økologisk landbruk som en spydspiss for et mer bærekraftig landbruk. Gi matjord sterkere nasjonalt vern, og ha en nullvisjon for tap av matjord. Finansiere forebyggende tiltak mot tap av dyr på beite og gi rimelig kompensasjon til bønder som ikke kan benytte seg av beiterettigheter på grunn av rovdyrbestander i området. Gjøre landbruket fossilfritt innen 2030, blant annet ved å sikre gunstig pris på innkjøp av biodrivstoff, subsidiere innkjøp av nullutslippstraktorer og avvikle fritaket for CO₂-avgift. Støtte og planlegge for urbant landbruk, andelslandbruk, besøksgårder og seterdrift, matkultursentre og markedsføring av lokalmat.

Så på spørsmålet om jeg vingler vil jeg bare påpeke at jeg ble feilsitert i Ringsaker Blad før valget. Noe som avisa ikke ønsket eller prioritere å rette på etter min forespørsel. Leserinnlegg blir ikke korrigert, men det blir artikler som du også sikkert vet. Min ytring i avisa var at det er mer miljøvennlig å spise lokalprodusert kjøtt som er gresset på lokale ressurser enn å spise kjøtt fra fjerne himmelstrøk, eller fôr som har reist land og strand for å komme i magen til produksjonsdyra som havner på våre tallerkener eller dessverre i søpla.

Men bør vi ikke tenke på folkehelsa også?
Helsedirektoratet anbefaler derimot at mengden rødt kjøtt og bearbeidede kjøttprodukter begrenses til 500 gram i uka. Når man ser hvor mye kjøtt som ligger i halv pris hylla i butikken, og tenker på hvor mange dyr som må bøte med livet for å havne i søpla. Da bør vi stille spørsmål om hvorfor kjøtt er så billig og hvorfor vi kaster så mye. Dette bør vi ha felles interesser om å få gjort noe med.
For du og jeg, Kjersti, har stemt veldig mye likt de siste fire åra i formannskapet og kommunestyret. Du og din gruppeleder stemmer ofte ulikt i formannskapet og kommunestyre. Det i seg sjøl er jo ganske interessant at to topprepresentanter ikke klarer å bli enige. Når vi alle vet så godt at politikk handler om å samarbeide med andre for å få et bedre samfunn.

Så hadde SP i forrige periode prioritert og vært representert i Landbruksnemda, så kunne du ha lært at vi i Ringsaker kommunen ikke kan legge ned kjøttnæringa. Fra verken Landbruksnemda, formannskapet eller kommunestyret hvis noen skulle ønske det. For å snakke for meg sjøl, så har jeg ikke ambisjoner om dette.

Vi grønne liker å kalle oss bondens venn, og kanskje derfor er halvparten av våre listekandidater i Ringsaker tilknyttet landbruket. Vi ønsker å ruste bonden for omstilling, for når vi nå har flertall for at Ringsaker kommune skal bli klimanøytralt innen 2030, så må jeg komme med noen nyheter om at det er flere enn bare du og jeg som må omstilles oss for å få dette til.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags