Klima og miljø!

Av
DEL

LeserbrevRingsaker FrP ønsker når det gjelder klima og miljø å bruke gulrot i stedet for pisk. Vi ønsker selvsagt å ha renest mulig utslipp fra våre bedrifter og boliger både for luft og det som går til vanns. Dette føler vi blir godt ivaretatt med offentlige lover og regler fra ulike hold. Når det gjelder utslipp i våre vassdrag så er det dessverre en risiko å få tilsig av både noe mer uskyldige stoffer og farlige stoffer. Mange av våre vassdrag er våre drikkevannskilder, og da sier det seg selv at tilsig av stoffer ikke skal være i vann som er truende for livet i vassdragene som plantevekster og for fisken, og ikke minst truende for folks liv og helse. Disse tingene er vi helt avhengig av og må ta vare på.
Når det gjelder bilbruk så mener FrP at det skal være fritt fram for de som ønsker å bruke den, men at alle kan ta sine forholdsregler er vel kjent. Forurensningsnivået på biler går stadig nedover og er vesentlig bedret de siste årene. FrP mener det er viktig at forholdene legges til rette for at folk kan kjøpe mer miljøvennlige biler med lavere forbruk av drivstoff og med renere utslipp.
Vi har en fantastisk vakker kommune med flott fjellheim, vassdrag og flotte landbruksområder som vi må ta vare på.
Lydstøy er også viktig, som støy fra sterkt trafikkerte veier, jernbane og fra industrier er det viktig at vi holder oss innenfor normene. Det er det også gode lover og regler for!
Det er alles ansvar å ta så godt vare på miljøet som mulig innenfor de lover og regler som gjelder til enhver tid!

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags