Klippe, klippe sa kjerringa

Av
DEL

LeserbrevRevers, revers sier Aud Hove. Er en standhaftig nok, kan en klippe åkeren i stedet for å skjære den. Med samme egenskap kan en også nærme seg framtiden i revers. Men retningen må alltid være mot framtiden, ikke mot fortiden.

Jeg har avfunnet meg med at noen som er bemyndiget til det har bestemt at jeg sammen med 384 000 andre personer nå er innlendinger. Foreløpig går det bra på ubestemt tid eller kanskje til «evig tid».

Ubestemmeligheten skyldes hovedsakelig fylkesvaraordfører Hoves stadige påminnelser, senest i HA 6. januar, om at hun og/eller Senterpartiet fremdeles ønsker en reversering av reformen. Det kan etter hvert synes som om det er mer Hoves enn Sps ønske. Sjøl om det var SP-leder Vedum som innførte revers som politisk verktøy, virker det som at han ikke lenger er nøye med å presisere at Innlandet skal reverseres til Hedmark og Oppland. Marit Arnstad forespeilet heller ikke reversering av alle reformer da hun ble valgt til å lede Sps programarbeid mot 2021. Fylkesordfører Even Aleksander Hagen (AP) sier til HA å ha store ambisjoner for Innlandet.

I programmer for SP i Hedmark og Oppland for inneværende periode kan en lese; «Senterpartiet er den viktigste kraften mot at regionreformen leder til sentralisering av Hedmark og Oppland.» Formuleringen er en påstand mer enn en redegjørelse for hva SP gikk til valg på. Kanskje mente ikke Hoves stemmegivere å gi henne mandat til å gjøre Innlandet til et forbigående illebefinnende.
Vi får håpe at det går som det oftest gjør – reformer reverseres ikke. Så er det vel slik at de fleste reformer kan forbedres. Dårligst tenkbare resultat for Innlandet er om fylkesordførerens ambisjoner skulle bli ødelagt av fylkesvaraordførerens ønsker.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags